Jihočeský klubový Den Edvarda Beneše 2017 se mimořádně podařil

28.05.2017

Jihočeská krajská rady KČP Jana Žižky z Trocnova vyslyšela návrh Okresní rady KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše, a rozhodla uskutečnit historicky první klubový Den Edvarda Beneše součástí pietního aktu, prováděném ve městě Sezimovo Ústí v režii Úřadu Vlády České republiky a Hradní stráže prezidenta ČR, v spolupráci s městem Sezimovo Ústí a Společností Edvarda Beneše. Následný důstojný, perfektně organizovaný a uskutečněný pietní akt při příležitosti 133. narozenin prezidenta, budovatele Československa Dr. Edvarda Beneše, potvrdil správnost našeho rozhodnutí.

Akt se uskutečnil v souladu s plánem 26.května 2017 od 11,00 hod. v prostoru Památníku Edvarda Beneše u hrobky manželů Hany a Edvarda Benešových ve městě Sezimovo Ústí.

Náš klub byl aktu přítomen delegací Jihočeské krajské rady KČP jana Žižky z Trocnova v čele s prvním místopředsedou Národní rady a předsedou Jihočeské krajské rady KČP JUDr. Gustavem Janáčkem. Dále se aktu účastnil nově vzniklý klub v čele s předsedou Okresní rady KČP Prachatice Václava Elera, přítelem Milošem Bínkem z Prachatic. Byli jsme potěšeni návštěvou našich přátel z Městské rady KČP Nová Bystřice v čele s místopředsedou Jihočeské krajské a předsedou městské rady Nová Bystřice přítelem Josefem Petráskem. Okresní rada KČP Táborsko, čestného jména Dr. Edvarda Beneše byla přítomna členy klubu z Tábora a Soběslavi. Našemu pozvání vyhověla paní MUDr. Kateřina Jirousová ze Soběslavi, která přivezla na pietní akt i svou babičku, paní Marii Smolíkovou ze Soběslavi. Paní Marie Smolíková byla dlouholetou poslankyní Sněmovny lidu ve federálním parlamentu ČSSR. Bylo na ni vidět dojetí, že se mohla účastnit společně s námi tohoto aktu. Naši praporečníci s třemi klubovými zástavami stáli čestnou stráž přímo u hrobky pana prezidenta a naproti nim stála čestná stráž Hradní stráže s bojovou zástavou Hradní stráže prezidenta ČR. Naše klubové zástavy nešlo přehlédnout! Věnec Jihočeské krajské rady KČP položil předseda JUDr. Gustav Janáček společně s paní MUDr. Kateřinou Jirousovou, naší sympatizantkou ze Soběslavi, po jeho pravé ruce. Společně s nimi kladl věnec předseda Okresní rady KČP Táborsko, Dr. Edvarda Beneše, přítel Ing. Zdeněk Trippé z Tábora, po jeho levé ruce.

S vynikajícm projevem vystoupil vedoucí Úřadu Vlády České republiky pan Ing. Pavel Dvořák. V projevu zhodnotil život a dílo státníka, prezidenta Československa Dr. Edvarda Beneše. Byl odměněn potleskem hostů aktu. Po něm výborně zhodnotila zásluhy pana prezidenta Dr. Edvarda Beneše o československý stát a demokracii, jednatelka Společnosti Edvarda Beneše paní M.A. Marie Neurdolfová, Ph.D. Byla rovněž odměněna dlouhým potleskem.

Se Společností Edvarda Beneše jsme již navázali neformální spolupráci ve věci šíření státnického odkazu pana prezidenta.

Bylo velmi pěkné počasí, svítilo sluníčko a mezi námi nešlo přehlédnout velkou skupinu mladých lidí, studentů místní střední školy.

Za pozornost stojí perfektní činnost Police ČR, Městské policie Sezimova Ústí, ale také zabezpečující jednotky Hradní stráže. Všichni velmi profesionálně vykonávali službu a nikterak nemuseli zasahovat k udržení pořádku. Jejich činnost byla nenápadná, ale byli skutečně v pohotovosti k zásahu. To nešlo námi přehlédnout. Za to jim patří zajisté velký dík všech hostů pietního aktu a také náš.

Budeme se těšit na vznikající spolupráci Klubu českého pohraničí, z.s. s různými institucemi ve věci šíření státnického odkazu prezidenta, budovatele Československa, Dr. Edvarda Beneše.

Edvard Beneš se zasloužil o stát

JUDr. Gustav Janáček
první místopředseda národní
a předseda Jihočeské krajské rady

Ing. Zdeněk Trippé
předseda Okresní rady KČP Táborsko
Dr. Edvarda Beneše