Jednání KČP VS Ostrava - 17. 9. 2020

23.09.2020

Dne 17. 9. 2020 v den 110. výročí narození českého básníka Františka Hrubína a 76. výročí Slovenského národního povstání se v zasedací místnosti MěV KSČM v Ostravě uskutečnilo pravidelné setkání členů Klubu českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava. Na svém jednání byla projednávána činnost VNR, NR, MS KR, MěO KČP, Sekce OSH a rozbíjení jednoty KČP jednotlivci KČP svými pomluvami a lživými informacemi. Na začátku jednáni členové uctili minutou ticha věčnou památku našich přátel a to Zdeňky Adamovské, Miroslava Kováře a Stanislava Kvasničky. Po předložení informací členové vyslovili velké poděkování všem organizátorům pietních akcí k 75. výročí osvobození Ostravy v době nouzového stavu zapříčiněného koronavirem. Zvláštní poděkování si zaslouží, př. Nekvapil za nápad a zpracování pamětní medaile k 75. výročí osvobození Ostravy v limitované edici. Byla vyslovena pochvala členům Sekce OSH Ostrava za vydařené uspořádání Mezinárodního družebního setkání veteránů Pohraniční stráže Ostrava a delegaci Grenzregiment 15 Herbert Warnke Sonenberg. Členové KČP VS Ostrava posílají velké poděkování příteli Egonu Hammerschmithovi a německým pohraničníkům za šek ze sbírky uspořádané německými pohraničníky na opravu poškozeného pomníku ochráncům státních hranic na Cínovci v částce 850 EUR. Během jednáni byl přijat 1 nový člen KČP a průběhu diskuze byla vyjádřena podpora vedení NR KČP a vytýčeny úkoly do konce roku 2020.

Jan Gara KČP VS Ostrava

Fotogalerie: