Jaroslav Böhm devadesátníkem

28.03.2018

Čas je na jednu stranu neúprosný, ale na druhou stranu spravedlivý a hlavně vždy ke všem lidem na světě stejně. Každý člověk přijímá tuto oboustrannost času různě - podle svých psychických, fyzických, ale hlavně zdravotních dispozic. A každý člověk se s tímto faktem umí nebo neumí vyrovnat. Klub českého pohraničí píše svoji historii již více jak 25 let.

Mnozí členové, kteří stáli u zrodu KČP se již pohybují ve věku 80, 85 ale i 90 a více let. A jak jsem uvedla, každý se se svým věkem pasuje podle svých možností. Jsou tací, kteří stále ještě aktivně v našich klubech pracují, ale jsou i tací, kterým zdravotní stav nedovolí se našich akcí účastnit. Ale přesto mají o činnost klubu zájem.

Proto by mělo být samozřejmou povinností nás mladších na tyto staré členy nezapomínat, a pokud to jejich zdravotní stav dovolí, navštívit je v jejich prostředí, ať už v rodině, domovech důchodců či pensionech pro seniory. Tyto návštěvy jsou pro ně velkou vzpruhou a přinášejí jim radost poznání, že i když odešli z aktivní činnosti, jejich nástupci na ně nezapomínají. Stačí malá pozornost, kytička, nahlédnutí do kroniky.

Jedním ze zakládajících členů KČP v Týnci je Jaroslav Böhm, který v minulých dnech oslavil 90.narozeniny. A tak se několik členů vypravilo do domova seniorů v Javorníku a strávili s Jarouškem příjemné chvíle.

Blanka Hrnčířová