Jaro 2021 u Památníku osvobození v Odolově.

30.04.2021

Ještě ani nestačil roztát poslední sníh, jaro se pomalu hlásilo o svou vládu, a členové spolku Památník Odolov se pustili do práce. Na zahájení činnosti si vybrali den 24. března, takže krátce po prvním jarním dni. Nainstalovali do parčíku před památníkem dvě informační tabule. Na jedné je seznam obětí II. světové války. Je to seznam 72 lidí, kteří zahynuli v koncentračních táborech nebo na různých místech na Úpicku a Svatoňovicku. Seznam obětí není úplně dokonalý, protože neexistují dokonalé záznamy, jak někteří lidé zemřeli. Na druhé tabuli je stručná informace k samotnému "Památníku osvobození 9. května 1945". V období od 24. března do 28. dubna 2021 jezdili ti nejaktivnější členové spolku do Odolova a uskutečňovali zde drobné úklidové práce a prováděli úpravu okrasných keřů. Také zde vysadili dva Ibišky se záměrem postupného vysazování tohoto ozdobného keře podél přístupové cesty k Památníku osvobození. 28. dubna se při jarních úklidových pracech sešlo několik členů, aby v podstatě dokončili pohrabání trávníku, ostříhání keřů, zametení prostoru před památníkem vč. přístupové cesty a nátěry laviček. Zároveň do parku vedle hlavní komunikace byly ve spolupráci se zaměstnanci Technických služeb z Malých Svatoňovic zabudovány dva sety stolků a lavic. Investorem těchto odpočinkových zařízení je Obecní úřad v Malých Svatoňovicích. Těmito akcemi byla z velké části ukončena příprava na skromné, spíše komorní oslavy "Dne osvobození v roce 1945", které by měly proběhnout 8. května 2021. Také nemůžu zapomenout na některé Obecní úřady a zemědělské podniky z okolních měst a obcí, které přispěly na činnost spolku Památník Odolov finančními dary. Všem zainteresovaným ještě jednou děkuji a věřím, že v dalších létech nám budou příznivě nakloněni, bude - li to zapotřebí.

Za spolek Památník Odolov
Jaroslav Vrba

Autoři fotografií: Petr Hojnic a Pavel Miler

Fotogalerie: