Jarní setkání KČP v Úpici.

16.04.2019

V sobotu 13.dubna proběhlo první setkání členů KČP sekce OSH v Úpici v roce 2019. Setkání byl přítomen poslanec parlamentu ČR a zastupitel Královéhradeckého kraje a také zastupitel Trutnova Zdeněk Ondráček. Přítomen byl také zastupitel města Úpice, Radim Fryčka. Úvodní zprávu přednesl předseda sekce Miroslav Steidler. Zhodnotil aktivitu členů v průběhu roku 2018. Ve zprávě byla oceněna práce části členů na údržbě Památníku osvobození v Malých Svatoňovicích - Odolově. Práce zde začínají každý rok v dubnu tak, aby bylo prostředí upraveno na oslavy Dne osvobození 8. května. Ostatně o těchto pracech se zmiňuji v našem časopisu Hraničář a také na webových stránkách KČP. Poděkoval za aktivitu všem, kteří se zapojovali pravidelně i do dalších akcí organizovaných Krajskou radou KČP Hradec Králové a Oblastní radou v Trutnově. Druhou část své zprávy věnoval pozvání členů na akce, které jsou připraveny v roce 2019. Brigáda v Odolově je plánována na 17. dubna od 13:00 hodin. Zúčastnit se můžeme oslav 1. máje v Trutnově i na dalších místech okresu Trutnov. 3. května se uskuteční Pietní akt na Dlouhých záhonech v Úpici, kde MěÚ instaloval do kamenného pilonu, fotografii dvou mladých mužů, kteří byli v těchto místech bestiálně zavražděni německými vojáky v květnu 1945. Celý prostor se upravuje tak, aby byl důstojným památníkem této hrůzné události. Zde bych chtěl vyzvednout, že mezi organizátory této pietní akce jsou vedle MěÚ, KČP a KSČM jsou i členové Junáka ze Rtyně v Podkrkonoší. Začátek je stanoven na 15:00 hodin. Pietní akce v Malých Svatoňovicích - Odolově se uskuteční 8. května od 10:30. Pravidelný pietní akt u společného hrobu lidí zavražděných při pochodu smrti v jarních měsících roku 1945 se bude konat 22. června od 10:00 hodin v Choustníkově Hradišti. Další pozvání předseda Sekce OSH v Úpici směřoval na 7. července do Malých Svatoňovic a do Bohdašína, kde se pravidelně konají Pietní akce u pomníku členů odbojové skupiny Silver-21- B, kteří byli popraveni převážně na zámečku v Pardubicích. Připomněl také Setkání na Pomezních Boudách dne 31. srpna od 10:00 hodin a zmínil také celostátní akci ve Svojšicích, které je připravováno na 7. září po celý den. Na závěr poděkoval všem aktivním členům a pozval je nejen na výše jmenované akce, ale také na podzimní Setkání členů, které je v kalendáři akcí na 19. října 2019. Poté nás hospodářka organizace, paní Iva Milerová, seznámila se stavem finančních prostředků. Tyto prostředky jsou získávány z dobrovolných příspěvků členů a ze sponzorských příspěvků. Finanční prostředky jsou v průběhu roku čerpány na květinové dary při pietních akcích, na zakoupení kytiček a drobných dárků našim členům, při jejich životních výročích. Platí se rovněž malé občerstvení při našich Setkáních dvakrát do roka. Členové zprávu odměnili souhlasným potleskem. Dalším bodem bylo vystoupení poslance Parlamentu ČR pana Zdeňka Ondráčka. Ten pohovořil o činnosti dolní komory parlamentu a hlavně podrobil kritice nedostatky v bezpečnostní politice státu. Tato oblast je mu nejbližší, protože pracuje ve výboru pro bezpečnost. Informoval nás také o svých zahraničních cestách v delegacích pro volby v různých státech Evropy. Zmínil se o svém pobytu v Doněcké republice a na Krymu. Potvrdil nám, že kandiduje na 18. místě za KSČM ve volbách do Evropského parlamentu. Jeho informace vyvolaly hojnou diskusi, v jejímž závěru Zdeněk Ondráček zodpověděl vyřčené dotazy. V diskusi m.j. vystoupil zastupitel města Úpice pan Radim Fryčka. Ten pohovořil o zřizování pietního místa na Dlouhých záhonech a pozval přítomné i na další akce konané na katastru města, ale i v Odolově, kde pravidelně tuto akci u Památníku osvobození moderuje. Na závěr předseda sekce OSH v Úpici pan Miroslav Steidler poděkoval za hojnou účast a ještě jednou pozval členy na akce, jejichž termíny všichni obdrželi v písemné podobě.

Jaroslav Vrba, Královéhradecký kraj 

 Foto: Petr Hojnic, Pavel Miler

Fotogalerie: