Jarní akce KČP OSH Úpice

29.03.2020

Klub českého pohraničí, OSH z Úpice a okolí v úzké spolupráci s organizacemi KSČM zahájili svoji činnost několika organizačními schůzkami. Na nich byl dopřesňován plán činnosti na rok 2020.

První společnou akcí se stala oslava MDŽ konaná 7. března v Kulturním domě v Úpici. Účastníci společenského odpoledne, kterých se sešlo kolem 200, přivítal moderátor Radim Fryčka. Vyslechli zdravice starosty města Úpice pana Petra Hrona a poslance parlamentu ČR JUDr. Zdeňka Ondráčka. Přítomným ženám přijela popřát i předsedkyně KV KSČM královéhradeckého kraje Věra Žižková. ZUŠ z Úpice připravila pod vedením paní učitelky Radky Řehákové velice milý program složený ze známých písniček, které si mnozí přítomní s nimi zazpívali. Po jejich vystoupení následovala taneční zábava, s hudebním doprovodem Ládi Kábrta. Všechny zde přítomné ženy byly obdarovány hezkou květinou a přáním k jejich svátku. Bohatá tombola byla už třešničkou na dortu této vydařené akce.

Jaroslav Vrba, KČP-OSH Úpice, Královédvorský kraj

foto Pavel Miler

Fotogalerie: