Informace ze sněmu v Mladé Boleslavi

26.09.2020

   Okresní výroční sněm KČP v Mladé Boleslavi, který byl svolán předsedou okresní rady Františkem Kovářem, se uskutečnil 21. září 2020 v zasedací místnosti OV KSČM. Předseda přivítal členy i hosty, místopředsedu ÚV KSČM a poslance PČR Stanislava Grospiče, předsedu OV KSČM Josefa Dovolila a krajskou předsedkyni LKŽ Alenku Grospičovou.

Poté podal zprávu o činnosti OR KČP v uplynulém období a předložil úkoly, které nás čekají ve zbytku letošního roku. Poděkoval zástupcům OV KSČM a LKŽ za spolupráci, které si nesmírně váží. K 75. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou se konala po celé ČR řada pietních shromáždění u pomníků padlých a akcí, připomínajících naše osvobození z fašistické okupace. Předseda zajistil z některých těchto akcí videa, která v průběhu sněmu promítal. Na počest hrdinů, kteří padli za naše osvobození, abychom my mohli žít, zaznělo i několik veršů Jaroslava Seiferta v podání členky Jiřiny Matouškové. Následně bylo poděkováno všem, kteří se pietních akcí zúčastnili.

Nákaza Covid-19 dokázala otřást naší společností. Ztížila práci ve všech oblastech naší země. A tak se stalo, že volby vedení OR KČP neproběhly v řádném termínu. Na návrhy z pléna účastníků bylo vše napraveno. V průběhu jednání byl zvolen nový výbor OR KČP v Mladé Boleslavi v čele s předsedou Františkem Kovářem.

Během několika měsíců v průběhu pandemie nám zemřeli tři členové, Vítězslav Zajíček, Štefan Omamik a František Beneš. Čest jejich památce. Byli to vzorní vlastenci.

V průběhu jednání sněmu byla předána i ocenění. Za příkladné vlastenectví obdržel Jiří Škvrna plaketu Za obětavou práci pro vlast a Jaroslav Hájek medaili Za zásluhy o rozvoj KČP III. stupně. Upřímně blahopřejeme.

Stanislav Grospič zdůraznil, že si velice váží práce všech vlasteneckých organizací, které stejně jako KČP odolávají blokaci. Protestují proti přepisování dějin válečných i poválečných. Seznámil přítomné s jednáním v parlamentu i s problémem vysílání misí do zahraničí.

Následná diskuse směřovala k práci v KČP. Dále se hovořilo o vnitrostátní situaci v kontextu té světové, která není nijak příznivá.

Text: Jiřina Matoušková
Foto: František Kovář

Fotogalerie: