HRUBĚ NEHORÁZNÁ A ZLOVOLNÁ URÁŽKA ČESKÉHO NÁRODA PRIMÁTOREM ČESKÉHO MĚSTA.

15.01.2017

Primátor Jablonce nad Nisou jako každý jiný při svém nástupu do funkce složil slib následujícího znění:

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."

Nedá se říci, že by si pan inženýr Beitl nějak lámal hlavu s tou slibovanou věrností. Spíše se svými činy snaží plnit myšlenky jedné z instrukcí landsmanšaftu, která dává úkol svým členům a spřízněným duším, obnovovat a budovat pomníky které připomínají přítomnost Němců na území Čech, Moravy a Slezska. Přítomnost těch Němců, které do Čech pozvali čeští králové v 11. a 12. století. Těch Němců, kteří se považovali za příslušníky nadřazené germánské rasy. Z řady obnovovaných pomníků či budování nových jako sláma z bot čouhá snaha připomínat hlavně slávu nacistické III. říše a to dokonce připomínáním takových oddaných Němců jako byli příslušníci jednotek hrdlořezů SS, organizace, mezinárodním tribunálem v Norimberku označené za zločineckou.

Ne jinak tomu je i v případě poslední aktivity pana primátora, ke které dospěl po delší cestě od propagace filmu o odsunu Němců z Jablonecka, na školách. Není známo nic o tom, že by se staral o to, aby děti věděly, co tomuto odsunu předcházelo a kolik bylo na Jablonecku za II. světové války tzv. pracovních táborů spravovaných právě SS.

Čeho se týká ta poslední, tvrdě a na hranici zneužití své funkce prosazovaná, landsmanšaftu prospívající aktivita? Je to usilovná snaha obnovit na náměstí v Jablonci nad Nisou Metznerovu kašnu se sochou rytíře Rüdigera.

Celá záležitost jabloneckou veřejnost vrací do 5. století kdy Atila (Bič boží), ničil germánský kmen Burgundů zásahem do vzájemných šarvátek germánských kmenů. Jeden z Burgundských bojovníků na zkázu svého kmene reagoval "příkladně". Přidal se na stranu Atily a jako rytíř Rüdiger von Bechelaren se stal Atilovým věrným poddaným a nakonec byl bojovníky vlastního kmene zabit. Vše je popisováno v německých bájích, které ve II. světové válce použil a také Němcům v Jablonci nad Nisou připomenul říšský maršál Herman Göring v době Stalingradské bitvy, k jejich boji až do vítězného konce.

Tato socha je od svého vzniku germánským symbolem. Jablonečtí Němci, kteří nebyli schopní překousnout skutečnost, že se stali vznikem Československa rovnocennými občany demokratického státu s Čechy, vztyčení tohoto germánského symbolu přivítali. Rádi asistovali pod touto sochou při demonstracích proti Československu při jeho likvidaci Mnichovskou dohodou a nakonec i jeho okupací. Rádi podporovali nacistický balast, nanášený na tento germánský symbol během vítězného tažení proti Evropským státům, zvěrstva německých nacistů i snahu nesmyslně válčit až do konce tak jak kázal Adolf Hitler a Hermann Göring.

Po osvobození v roce 1945 byl tento symbol stržen a odtažen před radnici. Později uložen do depozitáře. Nakonec prodán do Německa kde stojí v Neugblonz, městě obydleném převážně potomky odsunutých Němců z Jablonce nad Nisou. Tam pan primátor často a rád jezdí a s místními radními řeší nad plány někdejší kašny její obnovu v Jablonci i s kopií proradného germánského rytíře, který historicky nemá s územím Čech i Jablonce nad Nisou nic společného. V jeho době se vše odehrávalo v Podunají. Je jen symbolem pangermanismu, Německého nacismu a urážky národního cítění českého obyvatelstva.

Proti této hrubé provokaci a urážce českého národa vznikla protestní petice. Tuto aktivitu jabloneckých je třeba podpořit i prostřednictvím našeho zpravodaje. Protinárodní aktivity pana Beitla bohužel podporují i někteří zastupitelé členové politických stran o kterých by to obyčejný občan nikdy neřekl. Proti tomu se musí každý Čech, který má úctu ke své zemi, rozhodně postavit. O to vás všechny žádám. Petice bude rozeslána všem okresům elektronickou poštou a uveřejněna na našem WEBU.

Z pověření vedení Národní rady KČP

Zbyněk Cincibus nejstarší, místopředseda NR