Historie OR KČP, z.s. OSTRAVA od vzniku až po současnost

03.12.2018

Klub českého pohraničí, z. s. Václava Soukupa Ostrava si v našem městě Ostrava našel své příznivce na podzim roku 1996. Od svého založení dne 29. 6. 1996 Klub českého pohraničí, z. s. Ostrava pod vedením přítele Pšenice a Lepíka vykonal kus poctivé práce.

Po změně vedení Měr KČP z. s. v roce 2001 a zvolení přítele Vykoukala předsedou Měr KČP z. s. Ostrava se podílel na velmi významné a zdařilé události, a to na přípravě a průběhu 5. Národního sněmu KČP z. s., který se konal 21. září 2002 v Ostravě Porubě na zámečku řeckého zpěváka Statise Prusalise. Sešlo se zde 200 delegátů KČP z. s. ze všech krajů České republiky. Ten se poprvé po deseti letech konal na Severní Moravě za účastí 40 okresů ČR a 15 domácích a zahraničních hostů.

V roce 2003 na 4. Městském sněmu KČP z. s. Ostrava si členové zvolili nové vedení a předsedou byl zvolen přítel Gara.

Dne 31. 5. 2007 byla založena pod Měr KČP, z. s. Ostrava sekce Ochránců státních hranic a předsedou byl zvolen př. Chobot Emil.

Dne 26. listopadu 2015 na vánočním posezení ostravského Klubu českého pohraničí byla přejmenována městská organizace na počest dlouholetého člena a bývalého předsedy Měr Václava Soukupa. Návrh byl jednohlasně všemi členy schválen a nese název - Klub českého pohraničí, z. s. Václava Soukupa Ostrava. Prapor organizace byl opatřen stuhou s tímto novým názvem.

Členská základna KČP v Ostravě je zastoupena z celé Ostravy a okolí a z Dubnice nad Váhom.

Městská rada KČP, z. s. Ostrava se pravidelně schází jednou měsíčně 4. čtvrtek v měsíci. Naše jednání je stanoveno programem a plánem práce.

Úspěšně spolupracujeme s Vlasteneckým sdružením antifašistů Ostrava, Českým svazem bojovníků za svobodu, Československou obci legionářskou, Česko - Ruskou společnosti, Ruským domem Ostrava, Levicovým klubem žen Boženy Holečkové - Dolejší, Levicovým klubem žen Jožky Jabůrkové, Komunistickou stranou Čech a Moravy, Kruhem občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí, střeleckého klubu v Porubě, Rotou aktivních záloh Ostrava a Kluby vojenské historie.

Našeho jednání se pravidelně zúčastňuje předseda Moravskoslezské krajské rady KČP z. s., který nás informuje o jednáních NR a MS KR KČP z. s. a členové vlasteneckých občanských sdružení a organizací.

Historie

Přehled předsedů Měr KČP z. s. Václava Soukupa Ostrava

 • 29. 09. 1996 - př. Pšenica Antonín
 • 04. 03. 1998 - př. Pšenica Antonín
 • 09. 10. 2000 - př. Soukup Václav
 • 20. 03. 2002 - př. Vykoukal Stanislav
 • 18. 09. 2003 - př. Gara Jan
 • 10. 11. 2009 - př. Gara Jan
 • 14. 11. 2013 - př. Gara Jan
 • 07. 11. 2017 - př. Gara Jan

Přehled městských sněmů KČP Ostrava

 • 04. 03. 1998 - 1. městský sněm KČP OSTRAVA
 • 09. 10. 2000 - 2. městský sněm KČP OSTRAVA
 • 20. 03. 2002 - 3. městský sněm KČP OSTRAVA
 • 18. 09. 2003 - 4. městský sněm KČP OSTRAVA
 • 10. 11. 2005 - 5. městský sněm KČP OSTRAVA
 • 19. 11. 2009 - 6. městský sněm KČP OSTRAVA
 • 14. 11. 2013 - 7. městský sněm KČP OSTRAVA
 • 07. 11. 2017 - 8. městský sněm KČP OSTRAVA Václava Soukupa

Sekce OSH při Měr KČP, z. s. Václava Soukupa

 • 31. 05. 2007 - př. Chobot Emil
 • 30. 07. 2012 - př. Poledník Milan

Prapory MěO KČP Václava Soukupa Ostrava a Sekce OSH Ostrava oceněny -

 • 9.-10.6.2006 7. NS KČP - Brno - prapor MěO
 • 31. 5. 2007 Stuha - založení Sekce Ochránců státních hranic
 • 13.10.2007 Stuha - Za aktivní práci v letech 1992-2007 věnuje Hraničář - prapor MěO
 • 25.06.2011 Stuha - Za věrnost - PS - 60.let PS Hymburk - prapor OSH
 • 09.05.2015 Stuha - 70.výročí osvobození - prapor OSH
 • 05.08.2015 Stuha - 70.výročí osvobození - prapor MěO
 • 26.11.2015 Stuha - přejmenovává městské organizace na KČP Václava Soukupa Ostrava
 • 08.12.2016 Stuha - 65. výročí OSH - prapor OSH
 • 03.06.2017 Stuha - 25.let KČP - prapor MěO - Žďár nad Sázavou
 • 03.06.2017 Stuha - 25.let KČP - prapor OSH - Žďár nad Sázavou
 • 20.07.2018 Stuha a Medaile 3. stupně - Za zásluhy o rozvoj KČP - prapor OSH
 • 29.11.2018 Stuka - 100. let ČR - prapor MěO
 • 29.11.2018 Stuka - 100. let ČR - prapor OSH