genplk. Ing. Miroslav ŠMOLDAS

10.11.2018

23. 9. 1917 - 27. 3. 2003

návrh podala Pražská Rada