genplk. Ing. Miroslav ŠMOLDAS

10.11.2018

23. 9. 1917 - 27. 3. 2003

Gen. Ing. Miroslav Šmoldas byl voják, hrdina, účastník bojů proti fašismu, blízký spolupracovník gen. Ludvíka Svobody, průkopník našeho poválečného vojenského školství, zakladatel Pohraniční stráže, vlastenec a internacionalista.

Prošel válečnou cestu s 1. československým armádním sborem v SSSR z Buzuluku až po Karpatsko-dukelskou operaci, kde byl těžce zraněn. Po absolvování vysoké vojenské školy v Moskvě pracoval ve vrcholových pozicích na generálním štábu ČSLA a na ministerstvu národní obrany. V době pražského jara byl jmenován generálním inspektorem armády. Pět let velel československé části dozorčí komise neutrálních států v demilitarizovaném pásmu v Koreji. Po návratu pracoval na ministerstvu zahraničních věcí.

Významnou kapitolou v jeho profesním životě bylo období let 1950 až 1952, kdy byl vyslán na Ministerstvo národní bezpečnosti s úkolem zajistit vybudování Pohraniční stráže. Vynaložením obrovského úsilí příslušníků SNB, vojáků z povolání a základní služby, při současném střežení státní hranice, byl úkol splněn, na čemž měl po stránce organizační významný podíl první náčelník štábu Pohraniční stráže - gen. Ing. Miroslav Šmoldas.

Jmenovaný byl velice skromný. Rád vzpomínal na službu u Pohraniční stráže. Zajímal se i o práci Klubu českého pohraničí. V roce 2001 se zúčastnil prvního celostátního setkání Ochránců státních hranic v Poběžovicích.

Za zásluhy a úspěchy ve druhé světové válce a i v pozdějším období byl vyznamenán sovětskými a československými nejvyššími řády a vyznamenáními. Klub českého pohraničí gen. Ing. Miroslava Šmoldase ocenil Vlasteckým řádem In memoriam.