generálporučík Ing. František Šádek

01.10.2015

Vedení Národní rady KČP bylo v uplynulém období v každodenním styku s rodinou generálporučíka Ing. Františka Šádka a osobně i s ním po celou dobu jeho hospitalizace. Za účasti jeho syna, plk. Ing. Miloše ŠÁDKA ,nahrán rozhovor, který dokazuje jeho vůli bojovat s nepříznivým zdravotním vývojem . O postupném zhoršování jeho zdravotního stavu byli informováni vedoucí funkcionáři KČP a krajských rad KČP.

Přes informovanost o této situaci jsme přijali zprávu o skonu tohoto mimořádně vzácného člověka v dopoledních hodinách neděle 4. října t. r. jako těžko uvěřitelnou a těžko přijatelnou. Věřili jsme, že spolu s ním ještě oslavíme 24. prosince jeho 94. narozeniny. Reálný zdravotní stav však rozhodl jinak.

Odešel člověk, kterého si museli vážit všichni lidé, pro něž platí za nejvyšší lidské hodnoty takové morální vlastnosti jakými jsou pracovitost, jednota slov a činů, statečnost, vlastenectví, obětavost, dobrý vztah k lidem a pochopení pro jejich potřeby. Odešel člověk, který má nehynoucí zásluhy na osvobození společné vlasti Ćechů a Slováků, na výstavbě a činnosti ČSLA, Pohraniční stráže a orgánů ochrany státních hranic ČSSR a po odchodu do důchodu také na činnosti KČP a jeho sekce ochránců čs. státních hranic.

Ve čtvrtek 8. října se soudruhem generálporučíkem Ing. Františkem Šádkem rozloučíme jako s naším generálem, který, jako správný velitel, někdy hřál, někdy pálil, ale vždycky nás spolehlivě vedl.

ČEST JEHO ŽIVOTU A JEHO PAMÁTCE.

Rudolf Peltan, 1. místopředseda Národní rady KČP 
Milan Richter,  předseda Národní rady KČP