Dyleň 2019

04.09.2019

   Klub Českého pohraničí Dolní Žandov

Je tady červenec a to znamená jediné, že tu máme zase Náš slavný den a to den Pohraniční stráže, který je stanoven na 11. července. Je to den, který byl, je a bude svátečním dnem všech československých pohraničníků, a proto bylo rozhodnuto, že dne 6. července 2019 bude opětovné setkání bývalých příslušníků PS a jejich sympatizantů v obci pod Dylení a to v Dolním Žandově.

Nastal ten slavný den 6. července a na náměstíčku pod kostelem v naší obci se od ranních hodin začínají sjíždět bývali příslušníci Pohraniční stráže a jejich sympatizanti a to ze všech koutů naší republiky. K vidění byla i bývalá vojenská technika z doby naší vojenské služby a to jak GAZ 69, UAZ 469, PV3S (véeska), T805 (kačena), kdy s touto technikou přijeli kamarádi z Rozvadovské větve KČP vedené kpt. Rajlichem, a dále pak GAZ 21 Volha, VAZ 2101 combi (žigulík), kdy s těmito vozidly přijeli kamarádi z Plánského KČP vedené přítelem St. Kvasničkou ml.

O přivítání všech hostů se postaral předseda KČP Dolní Žandov přítel Trešl, který zároveň přednesl všem přítomným i program celého svátečního dne. Mezi hosty nechyběli příslušníci - velitelé bývalé Pohraniční stráže NDR se sídlem v Possecku, kozáci RF Zdeněk Dragoun a Alexander Stěpanov, třetí tajemník velvyslanectví Ruské federace z Prahy Aleksei Triakin, exeuroposlanec Ing. Jaromír Kohlíček, předseda OV KSČM v Chebu JUDr. Václav Sloup, předseda KR KČP Václav Bořánek, členové NR KČP, místostarosta obce Dolní Žandov Jindřich Hovorka, který je zároveň ve výboru KČP v Dolním Žandově, ale také bývalí příslušníci PS napříč celou republikou, ale ponejvíce se jednalo o bývalé příslušníky PS sloužících na pohraničních rotách Mohelno, Oldřichov, ale hlavně Dyleně. Na místě bylo všem přítomným sděleno, že se všichni v koloně jedoucích vozidel přesuneme do obce Palič, kde bude opět proveden pietní akt s následným kladením květin a věnců u pomníku stržm. Jaroslava Kysilky v Paliči, který byl zákeřně zastřelen agentem Šponiarem. Po ukončení Pietního aktu v Paliči se všichni přítomní přesunuli zase zpět do Dolního Žandova. Zde v Žandově se část návštěvníků oddělila a to všichni hosté mimo vojáků, kdy důvodem bylo ještě položení květinových darů na hroby padlých sovětských vojáků na místním hřbitově.

Poté jediná změna, která na všechny přítomné čekala byla ta změna, že se letošní setkání nebude konat na vrcholu hory Dyleň jako každý rok,ale poprvé se bude konat v naší obci a to ve volno - časovém centru za hasičskou zbrojnicí, kde za vydatné pomoci Sboru dobrovolných hasičů z Dolního Žandova vyrostlo krásné a útulné místo v přírodě právě s výhledem na vrchol Dyleně a Dolního Žandova. Zde na všechny přítomné čekalo velké pohoštění v podobě "hasičského" guláše přímo z polní kuchyně, grilovaného masa a klobás a samozřejmě pečeného selátka z kontejneru. Je jasné, že po tomto menu musel být doplňován i pitný režim , kde pro všechny přítomné byly připraveny alko i nealko nápoje různého druhu i chutí. O hudební produkci se postarala živá hudba a o doplnění kulturního programu se postarali kynologové se služebními psy s ukázkou jejich výcviku a byla připravena i statická ukázka vozidel GAZ 69, UAZ 469, Praga V3S, GAZ 21 Volha vše v držení členů KČP a dále pak Tatra 815 8x8 s vybavením se kterou přijeli příslušníci HZS SŽDC z Chebu a samozřejmě nesměla chybět ani veškerá technika místní jednotky hasičů.

O akci byl opět zájem, kdy i toto potvrzovala hojná účast návštěvníků, kterých bylo odhadem asi okolo 200 lidí.

Na závěr bych chtěl poděkovat OÚ Dolní Žandov za poskytnutí finančního příspěvku, členům Klubu českého pohraničí Dolní Žandov, Planá a Kóta Rozvadov za osobní pomoc a prezentaci, aby akce měla "štábní kulturu" ale hlavně bych chtěl velice poděkovat místní jednotce Sboru dobrovolných hasičů v čele s jejich velitelem Mirkem Hedbávným, kdy bez jejich pomoci by se podobná akce v tomto měřítku dala jen těžko organizovat a to ať ze strany obsluhujícího personálu u občerstvení( Dáša, Kristýna, Marek, Čáp, Štěpán, Dan, Filda a další) , tak v neposlední řadě i výpomocí s přesunem návštěvníků na bývalé pohraniční roty, střed Evropy a vrchol Dyleň hasičskými vozy.

Ještě jednou DÍKY VŠEM !!!!!

Jindřich Hovorka
KČP Dolní Žandov

Fotogalerie: