DUKLA 1944

05.10.2019

Symbol statečnosti národů Československa v bojích za svobodu a nezávislost

Klub českého pohraničí v čele s přítelem JUDr. Gustavem Janáčkem, předsedou Národní rady KČP, přítelem RSDr. Milanem Richterem, CSc., čestným předsedou klubu a dalšími členy klubu na pozvání plk. gšt. v.v. Ing. Zdeňka Zbytka, prezidenta Klubu Rusko se účastnil semináře s témou uvedenou v titulku článku. Seminář byl pojmenován "Pravda o Dukle", byl perfektně připraven a proběhl 3. října 2019 v Křišťálovém sále Ruského střediska vědy a kultury v Praze.

Semináře se účastnilo kolem 45 osob a mezi vystupujícími a hosty bylo možné shlédnout takové významné osobnosti jakým byla jeho excelence, velvyslanec Ruské federace Alexandr Zmejevskij, který pozdravil účastníky semináře zajímavým projevem o šíření pravdy o velkém vítězství sovětského lidu a jeho Rudé armády nad nacistickým Německem.

Semináře se účastnili vzácní hosté z bratrské Slovenské republiky, zejména generálmajor Ing.Svetozár Naďovič- Klub Generálů Slovenské republiky.

Hlavním řečníkem byl historik Vojenskeho historického ústavu Slovenské republiky plk. v.v. Doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc. Jeho přednáška byla obsahově pečlivě připravena a přednesena se zaujetím pro fakta argumenty o Karpatsko - dukelské operaci.

Krátce vystoupil Prezident Klubu velitelů divizí a brigád Armády České repubiky a ČSLA plk. v.v. Ing. Jiří Glos- spoluorganizátor semináře. Semináře se dále účastnili Dr. Josef Krejčí - předseda Klubu absolventů MGIMO, brigádní generál Josef Prokeš- předseda spolku "Veteráni ozbrojených sil a bezepečnostních sborů ČR", plk. gšt. v.v. Ing. Miloskav Šustr- člen spolku "Veteráni ozbrojených sil a bezpečnopstních sborů ČR", Dr. Martin Dzůr- syn armádního generála Martina Dzůra- ministra obrany ČSSR v letech 1968-1985, Ing. Ludvík ENGEL- předseda Společnosti Ludvíka Svobody. Dále plk. Ing. Jiří Železný - předseda ČsObL Praha -6, pplk. v.v. Ing. Milan Václavík - syn ministra národní obrany ČSSR armádního generála Milána Václavíka v letech 1985-1989, generálmajor v.v. Dr. Ing. Pavel Gavlas a mnozí další.

Budeme netrpělivě očekávat vydání sborníku s fakty a argumenty o Karpatsko-dukelské operaci a osvobozování Československa z nacistické okupace.

Součástí programu oslavy Dne ČSLA, v dobách socialismu slaveného 6. října na počest vstupu vojsk 1. Československého armádního sboru na naše státní území (6. října 1944) v prostoru Dukelského průsmyku, bylo položení květin. Účastníci semináře se poklonili památce padlých ve 2. světové válce a v Karpatsko- dukelské operaci a položili růže k Památníku československých zahraničních vojáků před budovou Generálního štábu Armády České republiky a k památníku velitele 1. Ukrajinského frontu maršála Ivana Stěpanoviči Koněva na náměstí Interbrigády v Praze 6-Bubenči ( byl odhalen 9. května 1980 u příležitosti 35. výročí osvobození Československa).

Odpoledne a v podvečer pokračovala oslava Dne ČSLA při příležitosti 75. výročí Karpatsko - dukelské operace kulturním programem na vysoké úrovni a následně občerstvením spojeném s besedami dobrých přátel.

Fotogalerie:

Profesionalni fotografie ze seminaře "PRAVDA O DUKLE", Praha, RSVK Na Zátorce 14, 3.10.2019