Druhé setkání benešovských hraničářů.

16.06.2019

Členové Klubu českého pohraničí (Klubu) z okresu Benešov se sešli na svém druhém společném jednání přímo v okresním městě. Poprvé jednali v Týnci nad Sázavou. V úterý 11. června se o příjemnou atmosféru zasloužila kromě jiných organizátorek i předsedkyně OV KSČM Marie Krejčová, která poskytla prostory.

Od minulé schůze za sebou mají členové Klubů z Týnce nad Sázavou, Benešova a Vlašimi velký kus práce, kterou zhodnotila předsedkyně okresní rady Eva Prchalová. Z její zprávy, ale hlavně z diskuse zaznělo, že zdejší hraničáři věnují pozornost nejen schůzím a akcím, ale také kontaktům s mladou generací. Tak jako jinde se setkávají s bariérami dnešní kapitalistické společnosti, ale nevzdávají to. Nejspíš právě proto byl předem vyzván přítomný zástupce Národní rady KČP, aby informoval i o možnostech, které mají ti členové Klubu z okresu využívající internet. Je to důležitý prostředek komunikace s veřejností, a někteří z přítomných mají již praktické zkušenosti s elektronickou komunikací (e-maily) a webovými stránkami. Řeč byla i o sociálních sítích.

Oceněna byla i práce nejaktivějších členek Klubu Radky Mechurové a Blanky Hrnčířové, které převzaly Medaili Za zásluhy o rozvoj KČP III. stupně. O stupeň vyšší vyznamenání - Medaili II. stupně obdržel Jaroslav Voráček.

Další jednání uskuteční kluby samostatně a společně se setkají v prosinci. Ale do té doby se budou vídat na akcích. Jednou z prvních bude 6. července tradiční slavnost pod bájnou horou Blaník.

Miroslav Maršálek, člen NR KČP,
Foto: Marie Maršálková a autor

Fotogalerie: