DOPIS PŘEDSEDY NÁRODNÍ RADY KČP PREZIDENTU ČR MILOŠI ZEMANOVI K SOUČASNÉ POLITICKÉ SITUACI.

31.10.2016

Ve chvíli pokusů části pravicové politické scény o destabilizaci politických poměrů v naší vlasti a agresivního postupu vůči Vaší osobě, jako lidem zvolenému prezidentu České republiky, Vás ubezpečuji jménem Národní rady Klubu českého pohraničí, z. s. naší podporou při plnění Vašich ústavních funkcí ve vnitřní i zahraniční politice České republiky.

Žádáme Vás o odvolání Daniela Hermana z funkce ministra kultury vlády ĆR, který je, podle našeho názoru, hlavním strůjcem současné politické destabilizace, rozbíjení národní jednoty a rozpoutání útoků proti Vám. Daniel Herman je také jedním z hlavních politických činitelů ČR, kteří podporují revanšistické požadavky bývalých občanů ČSR, tzv. Sudetských Němců na likvidaci Ústavních dekretů prezidenta ČSR Dr. Edvarda Beneše k zabezpečení závěrů Postupimské konference vítězných mocností k poválečnému odsunu Němců z ČSR.

V Praze dne 30. 10. 2016

RSDr. Milan Richter, CSc.,
předseda Národní rady
Klubu českého pohraničí, z. s.

Odpověď na dopis

Vážený pane předsedo,

děkuji Vám za e-mail a za slova podpory, kterých si pan prezident opravdu váží. Váš e-mail byl prezidentu republiky Miloši Zemanovi předán.

S pozdravem

Iveta Zpěváčková
Sekretariát prezidenta republiky

Kancelář prezidenta republiky
119 08 Praha - Hrad
Tel: +420/224 372 468
https://www.hrad.cz