Dny Ruska v Ostravě 11. 6. 2020

19.06.2020

Lidstvu přišlo nejednou čelit různým hrozbám a také nyní, kdy jsme byli vystaveni napadení neviditelným a zákeřným nepřítelem - koronavirusem. Ale vůle čestných a svobodymilovných lidí je silnějších než různé hrozby. Tradičně vzpomínané v Ostravě Dny Ruska, které pravidelně organizuje honorární konzul Ruska Aleš Zedník, který se přátelsky obrátil k našim aktivistům, v jejichž rámci byly organizovány mnohé zajímavé a kvalitní koncerty, věnované významným ruským spisovatelům, básníkům, skladatelům nebo zpěvákům, které v tyto dny organizuje Ostravský ruský dům a Česko-ruská společnost. Nemohli jsme narušit tuto překrásnou tradici a zorganizovali setkání na počest Dne Ruska. Objednali jsme prostory v restauraci Nagano, přijali patřičná bezpečnostní a zdravotní opatření, pozvali aktivisty Ostravského ruského domu, Česko-ruské společnosti a Klubu českého pohraničí Václava Soukupa Ostrava a mladé lidi, vystupujících on-line s přednesem básní a prózy na počest Dnů Ruska. Pro dvanáct z nich byla připravena Čestná uznání, květiny, suvenýry a malé občerstvení. Jako obvykle, učitel Ostravské univerzity Igor jelínek připravil koncert, věnovaný jubileu Viktora Goji . Na náš svátek byl pozván autor nové knihy "Nezapomeneme - Мы не забудем" Jaroslav Heider. Kniha byla vydána na počest 75. výročí osvobození Československa Rudou armádou. Toto překrásné vydání obsahuje více než 120 památníků a hrobů osvoboditelů na území Moravskoslezského kraje. Překlady popisek k jednotlivým fotografiím do ruštiny zpracovali členové Ostravského ruského domu, Ostravské univerzity a České asociace rusistů v Ostravě. Autor uvedl v knize všechny tlumočníky, poděkoval jim a předal každému novou knihu, jako dárek za spolupráci. Na našem koncertu vystoupil s úvodním slovem Honorární konzul RF v Ostravě Aleš Zedník a předseda městské rady česko-ruské společnosti Karel Šesták.

S uspokojením přítomní poslouchali literárně hudební vystoupení Igora Jelínka a mladé zpěvačky, žákyně 8. třídy základní školy, Alexandry Volkmerové. Neopomeneme říct, že vystoupení mladých lidí organizovala předsedkyně Ostravského ruského domu, Anna Stuchlíková. 

Jan Gara

Fotogalerie: