Dne 26.12. 2020 si přátelé z KČP připomínají 100 let od narození generálporučíka Ing. Vojtěcha Srovnala.

24.12.2020

Ing. Vojtěch Srovnal generálporučík v.v. se narodil 26.12.1920 v Náměšťi na Hané. Po ukončení Měšťanské školy v roce 1936 nastoupil do učení u firmy SIGMA Lutín, obor soustružník, které ukončil v roce 1939 a dále zde pracoval v nástrojárně do roku 1944 a poté přešel pracovat do 10.5.1945 jako seřizovač k firmě Ing.Haderka v Náměšti na Hané. V době okupace od 1.9.1943 do 5.5.1945 spolu s bratem Hynkem působil v ilegální odbojové organizaci KSČ "Moravská rovnost" na Zlínsku.Od 10.5.-1.10.1945 byl členem okresního národního výboru v Olomouci a vedoucím sociálního odboru. Poté nastoupil studium na Vyšší průmyslové škole v Šumperku, které ukončil maturitou v r.1949. Vojákem z povolání se stal dnem 1.1.1950 a od počátku působil na Generálním štábu v různých ekonomických funkcích až po náčelníka správy ústředního plánování a do zálohy dne 1.1.1984 odcházel jako zástupce náčelníka GŠ ČSLA v hodnosti generálporučík. Dálkově vystudoval Vysokou ekonomickou školu v Praze s titulem ing. Byl vyznamenán Řádem Rudé zástavy a řadem Rudé hvězdy a dalšími státními i zahraničními vyznamenáními a medailemi. Je rovněž nositele osvědčení účastníka národního odboje a válečného veterána. Členem KSČM byl do konce svého života.
Vzhledem k tomu, že jeho manželka pocházela ze Zábřeha, tak po odchodu z armády se sem přestěhovali. Dále působil ve stranické organizaci i ve Svazu protifašistických bojovníků. S Jiřím Hubálkem, Zdenkem Pavlů a Antonínem Horákem byl spoluzakladatelem KČP na Zábřežsku.

Zemřel. v domově pro válečné veterány Čtyřlístek při ÚVN Praha dne 6. července 2020 ve věku nedožitých 100 roků.

Čest jeho památce! Nikdy nezapomeneme.

Za KR KČP Zlínského kraje, Zdeněk Vejpustek, předseda.

Fotogalerie: