DEN VÍTĚZSTVÍ 8. 5. 2021 v Olomouci

10.05.2021

Jak jsme si my, vlastenci a příslušníci OO KČP v Olomouci, připomněli den, kdy skončila II. světová válka v Evropě, kdy byla také téhož dne osvobozena Olomouc?

Vedení naší krásné Olomouce rozhodlo, že pietní vzpomínky na toto významné výročí se budou konat 8. 5. 2021 ne společně, ale každý subjekt si sám určí čas, kdy položí u pomníků věnec, kytku. Plně to odpovídá koronavirovým opatřením.

Naší členové KČP se rozhodli společně se členy VSA Olomouc i vedením KSČM, že položíme kytice brzy, již v 09.30 hodin. Sešli jsme se na Ústředním hřbitově v Olomouci u Památníku a Čestného pohřebiště vojáků RA, po chvíli se dostavili i členové jiných organizací.

Celé věci se- s povděkem všech přítomných ujal poslanec Mgr. Antonín Staněk, který zorganizoval pokládání věnců a kytic k Památníku. Nakonec jsme položili kytice i my, vzdali čest těm, kteří padli za to, aby nám přinesli svobodu. Mgr. Staněk všem zúčastněným poděkoval za to, že i v této době se přišli uklonit našim osvoboditelům. Všichni přítomní na závěr zazpívali nejkrásnější píseň - naší Národní hymnu.

Auty jsme se přesunuli k Památníku Osvobození RA v Olomouci Čechových sadech, kde jsme obdobně vzdali čest našim osvoboditelům - Rudé armádě.

K jednotlivým Památníkům uvádím:

Památní a Čestné pohřebiště . Čestnému pohřebišti, zřízenému v roce 1946, dominuje čtyřhranný pískovcový pylon na podstavci ukončený rudou pěticípou hvězdou. Je umístěn uprostřed 22 náhrobků vyšších a 40 nižších důstojníků Rudé armády se společným hrobem 1 435 ostatních sovětských vojáků

Čestné pohřebiště padlým za 2.světové války je zapsaná kulturní památka v ÚSKP ČR pod rej. č. 12219/8-3863. Bylo vybudováno v roce 1946 podle návrhu architektů Jaroslava Kováře ml. a Františka Nováka

Památník Osvobození Rudou armádou na okraji Čechových sadů. Památník byl odhalen za obrovského zájmu veřejnosti během slavností 14. a 15. července 1945. Je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek naší republiky.

Na závěr chci jen podotknout!

Ani u jednoho památníku nebyla Ruská vlajka. Co naši osvoboditelé tak zlého provedli, že ani v den, kdy jim vzdáváme čest, nemohou mít u svých hrobů svou státní vlajku? Copak v době, kdy již nežili, mohou třeba za rok 1968, nebo za válku e Vietnamu, či za bombardování Jugoslávie???

Kteří " demokraté" si nepřejí , aby pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí?!

Zamysleme se, kteří!

OO KČP Olomouc, Ing.Karel Šimek

p.s. respirátory jsme snížili jen pro stisknutí fotoaparátu!

Fotogalerie: