Den slovanské vzájemnosti.

29.08.2020

22. srpna 2020 se uskutečnil dlouho očekávaný svátek, Den slovanské vzájemnosti, který se stává již tradicí. Hlavním organizátorem byly stranické orgány Frýdku Místku a MS kraje, společně s Českým svazem bojovníků za svobodu Beskydsko, jehož předsedkyně Bronislava Matušková Brixová celý program uváděla. Více než 150 diváků přijelo z různých měst Moravskoslezského kraje.

Nám bylo velmi příjemné setkat se s přáteli, kteří pobývali ve Volgogradu společně s námi.

Bronislava zahájila svátek, představila hosty a předala postupně slovo k pozdravům, atašé Generálního konzulátu Ruska v Brně Vladimíru Jastřembskému, představiteli komunistické strany Frýdku Místku, předsedovi Česko-ruské společnosti Karlu Šestákovi, členu parlamentu ČR Ing. Leo Luzarovi a dalším spoluorganizátorům.

Předsedkyně Ostravského ruského domu Anna Stuchlíková, přečetla pozdravy,

zaslané Společností přátel s Českou republikou ve Volgogradu a její předsedkyní Lidií Kotovou. S touto společností jsme navázali družební a přátelské kontakty. Anna přečetla i pozdravy presidenta fondu "Mír pro život" z Moskvy, Alexandra Novikova, který v minulosti mnohokrát organizoval cesty skupin mládeže a veteránů do některých zemí Evropy. Nejednou jsme se s nimi setkali v Ostravě a stali jsme se nejen kolegy, ale i skutečnými přáteli. Příjemné bylo obdržet pozdravy od Volgogradského oddělení zahraničních vztahů i primátora Volgogradu, partnerského města Ostravy. Představitelé tohoto oddělení nám velmi pomáhají při organizování zajímavých programů pro skupiny našich aktivistů, které přijíždějí do Volgogradu.

Poté následoval, bez zveličování, bohatý kulturní program. Oblíbenec ostravského publika, sólista operní scény, Sergej Zubkevič vystoupil s písněmi ruskými, běloruskými i ukrajinskými v původních jazycích. Soubor z Polska, a studentka pražské pedagogické fakulty, virtuóz ve hře na akordeon, Hana Kosková se představili s českými, slovenskými a ruskými skladbami.

Pravidelný účastník našich setkání a koncertů, učitel Ostravské univerzity Igor Jelínek a členka našeho spolku Alexandra Volkmerová, účastnice několika mezinárodních soutěží, s překrásným hlasem se představili s řadou ruských a slovanských písní. Velmi zdařilým bylo i vystoupení mladých mažoretek z Třince. Ostravský ruský dům připravil pro přítomné děti dřevěné bílé matrjošky, které oni vymalovávali v barvách a některé z dětí se projížděly na konících v prostorách restaurace Golf, kde se uskutečnila. Můžeme s přesvědčením říci, že se svátek Slovanské vzájemnosti vydařil.

místopředsedkyně Ostravského ruského domu, Tamara Galynina

Fotogalerie: