Co se událo....

13.12.2019

Výroční sněm Okresní rady KČP Benešov se konal 10. prosince. Po přivítání členů a hosta z krajské rady Františka Kováře seznámila předsedkyně Eva Prchalová přítomné s nejnovějšími zprávami z vyšších orgánů. Jednalo se o stav hospodaření Národní rady KČP, stav prostředků na pomník na Cínovci, zhodnocení zájezdu na Slovensko, zhodnocení akce v Táboře, otázka předplatného Hraničáře, otázka "dobrovolných" příspěvků.

Po jejím vystoupení se rozvinula živá diskuse k některým předneseným bodům. Návrhy národní rady, zejména v oblasti hospodaření a dobrovolných příspěvků, nebyly našimi členy přijaty. Naopak. Vždyť my sami se musíme snažit nějakým způsobem získávat prostředky na naši činnost. Buď žádostmi na místní úřady o příspěvek, dobrovolnými příspěvky od našich členů nebo sběrem papíru. Domníváme se, že národní rada dělá velmi málo, resp. nedělá žádné kroky k tomu, aby se snažila zajistit prostředky i jinak. I z toho důvodu jsme přijali souhlasně rozhodniutí o tom, že prostředky vybrané na pomník na Cínovci budou na zvláštním účtu.

Vystoupení zástupce Krajské rady KČP Františka Kováře bylo zaměřeno na zhodnocení zájezdu na Slovensko a na akci v Táboře. Upozorňoval dále na nutnost využívání internetu a webových stránek k propagaci aktivit KČP, ke zvýšení vlivu na mladou generaci, aby mladí poznávali pravdivou historii našich národů, aby přijali za své češství a slovanskou vzájemnost.

Poté předsedkyně shrnula naši aktivitu v roce 2019, naši účast na jednotlivých akcích, ať už byly pořádány celorepublikově, krajskou radou či naše místní akce. Přesto, že věková hranice je vysoká, na mnoha akcích máme naše zástupce, jak to dokládá i naše kronika. Představila také plán na rok 2020.

Poté poděkovala členům za odvedenou práci v roce 2019, popřála klidné vánoční svátky. S přáním pevného zdraví vyslovila přání a přesvědčení, že i v příštím roce bude naše činnost bohatá.

Text: Blanka Hrnčířová
Foto: František Kovář

Fotogalerie: