Čestný předseda KČP

20.11.2015

Na zasedání Pléna NR KČP dne 26. 9. 2015 byl naprostou většinou hlasů přítomných členů Národní rady KČP zvolen čestným předsedou KČP , dlouholetý předseda KČP přítel Ing. Karel Janda.
Přejeme mu do dalších let hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a věříme, že bude i nadále platným členem vedení Národní rady.

Místopředseda NR KČP
JUDr. Gustav Janáček