České Hamry 2019

29.08.2019

ČESKÉ HAMRY - Na osmdesát občanů, členů KČP, jeho příznivců, členů KSČM a dalších politických a společenských organizací, se sešlo v sobotu 24. srpna 2019 na pietním aktu u železničního viaduktu nedaleko státní hranice s Německem, kde stojí pomníček pohraničníka svobodníka Jaroslava Soukupa, který byl v roce 1963 při výkonu služby na státní hranici smrtelně zraněn narušitelem státní hranice. Zemřel přesně týden po svých 24. narozeninách. Dalším zraněným byl jeho druh Josef Musil, i ten později svým zraněním podlehl.

Rozběhla se tehdy nebývale velká akce, při které se podařilo vetřelce zneškodnit. Později se zjistilo, že narušitelem byl ozbrojený čtyřiadvacetiletý německý výsadkář D. Sudars. Co ale na našem území pohledával, to se už nikdy nezjistilo.

Položením kytic k památníku, spolu se vzdáním pocty praporečníků a vzpomínkou na tuto tragickou událost, která stála svobodníka Soukupa život, vyjádřili přítomní úctu, vděk a uznání nejen hrdinskému činu zavražděného pohraničníka, ale byl to i výraz poděkování všem, kteří se v minulosti zasloužili o ochranu našich hranic.

Na akci, kterou pořádala Okresní rada KČP a sekce BOSH Chomutov, pod záštitou OV KSČM Chomutov, se včetně občanů Chomutovska, sjela řada účastníků i z různých krajů a okresů republiky. Zejména pak z Ústeckého kraje, přátelé z Karlových Varů, kteří jsou pravidelnými účastníky vzpomínkového shromáždění a další. Přítomní mezi jinými přivítali i místopředsedu NR KČP Zdeňka Cincibuse, předsedu Ústecké krajské rady KČP Jana Dlouhého a předsedu Karlovarské okresní rady KČP Františka Kuciána, rovněž jako zástupce OV KSČM Chomutov a další.

S hlavním projevem vystoupil předseda Ústecké krajské rady, držitel nejvyššího vyznamenání KČP "Vlasteneckého řádu" a rovněž bývalý příslušník 3. brigády PS K. Vary Jan Dlouhý. Je pro mne velká čest, že mohu promluvit u pomníčku příslušníka Pohraniční stráže, který hrdinně položil život při ochraně státní hranice, řekl ve svém vystoupení. Připomněl události, které stály pohraničníky Soukupa a Musila život, zmínil souvislosti přijetí zákona o ochraně státních hranic a položil akcent na vědomí důležitosti nezkreslené historické paměti lidí a na základní lidské hodnoty, kterými je pokojný život v míru, bez válek. Ve svém vystoupení rovněž zmínil nebezpečí aktivizace sil a sdružení, které plně podporují německý revanšismus a v tomto duhu působí proti České republice. Ocenil službu mladých mužů na hranicích a hrdinství, které projevovali při jejich ochraně, a odsoudil štvavou kampaň, která je vedena proti bývalým příslušníkům Pohraniční stráže. Nikdy bychom neměli zapomínat na ty, kteří při ochraně státní hranice položili své mladé životy, dodal v závěru svého vystoupení, které výrazně přispělo k důstojnosti vzpomínkového shromáždění. Za pocty praporečníků zazněla závěrem Československá státní hymna.

Po pietním aktu následovala v sále blízkého hotelu beseda všech účastníků, na které byly diskutovány zejména otázky aktivit současného Sudetoněmeckého landsmanšaftu a neustále se zvyšujících tlaků na prolomení Dekretů prezidenta Beneše.

V rámci besedy předali přátelé z okresní rady KČP plk. Jiřího Vrzala Karlovy Vary Pamětní listy OR KČP Chomutov a základní organizaci KSČM Kovářská, jako poděkování za dlouholetou organizaci vzpomínkových shromáždění a za vzornou starost a péči o udržování památníku svob. Jaroslava Soukupa.

Toto každoroční vzpomínkové shromáždění u pomníčku svobodníka Jaroslava Soukupa se i letos vydařilo a všem jejím organizátorům, OR KČP a OV KSČM Chomutov, patří poděkování.

Za Okresní radu KČP Chomutov, Václav Čermák - předseda

Fotogalerie: