Boj o záchranu památníku pokračuje

23.08.2009

  V neděli 23. 8. se u Památníku Ernsta Thälmanna v Ziegenhals sešlo asi 600 účastníků na demonstraci za záchranu Památníku. Demonstrace se konala u příležitosti 65. výročí popravy Ernsta Thälmanna. Kromě německých občanů, členů Komunistické strany Německa, Německé komunistické strany, Die Linke, Společnosti pronásledovaných nacisty, Svazu Antifašistů, Revolučního svazu přátel, Společnosti pro ochranu občanských práv a lidské důstojnosti Mládežnické organizace FDJ a dalších organizací, se akce účastnili i zahraniční hosté. Za Komunistickou stranu Ruské federace byl přítomen poslanec Dumy Valentin Stepanovič Romanov, za Klub českého pohraničí Jiří Pokorný a Jiří Glos a Irma Martinovská. Delegace Komunistické strany Francie, která byla pozvána, nemohla přijet, ale poslala obsáhlý dopis, který přednesla Eva Ruppert.

Úvodní slovo přednesl současný předseda Kruhu přátel Památníku Ernsta Thälmanna Max Renkl a dále celou akci řídil. Dále hovořil prof. Dr. Gerhard Fischer - Svaz pronásledovaných nacisty - Svaz antifašistů- , dále Gunter Pappenheim - za pracovní kolektiv pro údržbu koncentračního tábora Buchenwald, Barbel Schindler - Saefkov, jejíž rodiče v Buchenwaldu zahynuli, za FDJ - Svobodná německá mládež- hovořil Ringo Ehlert z Berlína. Všechny projevy se nesly ve stejném duchu. Protesty proti zbourání Památníku Ernsta Thälmanna v Ziegenhals. Není ohrožen jen tento památník. Další ohrožený památník je v Hamburgu, kde se konala protestní demonstrace 18. 8. 2009. Poté následovali projevy zahraničních hostů. Hovořil poslanec Dumy Ruské federace Valentin Stepanovič Romanov z Moskvy. Poté vystoupil Jiří Pokorný, člen vedení národní rady KČP.

Všechny projevy měli jedno společné, důrazné protesty proti zbourání Památníku Ernsta Thälmanna v Ziegenhals. Můžeme tedy shrnout hlavní myšlenky, které se prolínaly všemi projevy.

Obsah všech projevů se dá shrnout do společných závěrů:

Kdo ruší památníky a památná místa, nebo zničení doprovází falšováním historie a antikomunismem, bere na sebe velkou vinu, která posiluje fašistické hnutí a otevírá cestu pro fašistickou politiku vlády s politickým terorem, jak ve vlastním státě, tak i v agresivní okupační politice.

Ve většině projevů se objevila přísaha osvobozených vězňů z Buchenwaldu, kterou vykonali 19. dubna 1945:

"Zničení nacizmu s jeho kořeny je naše heslo. Vybudování nového světa míru a svobody je náš cíl. To jsme dlužni našim zavražděným kamarádům a příslušníkům jejich rodin."

Již nikdy fašismus! Již nikdy válku!

Požadujeme:

Ruce pryč od Památníku Ernsta Thälmanna v Ziegenhals!
Navrácení vlastnictví Památníku původním majitelům,
Kruhu přátel Památníku Ernsta Thälmanna v Ziegenhals!
Udržení a znovuotevření Památníku pro veřejnost na původním místě!

Tyto požadavky byly jednomyslně přijaty všemi přítomnými. U pomníku s bustou Ernsta Thälmanna bylo položeno velké množství rudých karafiátů. Hudební zpestření demonstrace obstaral Šalmajový orchestr pod vedením Fritze Weinecka, na závěr zahrál internacionálu.

Odpoledne se konala beseda s pozvanými hosty v prostorách Společnosti pro ochranu občanských práv a lidské důstojnosti. Dvouhodinová beseda přinesla mnoho zajímavých poznatků a proběhla čilá výměna zkušeností k jednotnému postupu při organizování protestních akcí. Soudruzi v Německu mají již dost zkušeností a hlavně, většina organizací se umí domluvit a spojit své společné úsilí. Němečtí soudruzi organizují stráže u Památníku Ernsta Thälmnna v Ziegenhals pro případ, že by docházelo k zničení budovy.

Irma Martinovská
členka delegace KČP