Beseda s Milanem Krajčou

26.08.2021

V úterý 17. srpna v Praze proběhlo v Praze zasedání Středočeské krajské rady KČP plk. Ing. Jiřího Vrzala. V úvodu setkání proběhla beseda s místopředsedou ÚV KSČM Milanem Krajčou. Ten z titulu své funkce zodpovídá mimo jiné i za spolupráci se společenskými organizacemi a spolky, tedy i s Klubem českého pohraničí. Informoval o situaci ve straně a v České republice. Konstatoval, že společně čelíme likvidaci pomníků a stavění jiných. Vyjádřil se i k mezinárodním vztahům, roli České republiky a nutnosti změny.

Zdůraznil důležitost říjnových voleb pro levici a její zastoupení v Poslanecké sněmovně. Je třeba, aby v ní byl slyšet hlas KSČM, která reprezentuje pracující.

V dalším průběhu proběhlo hodnocení dosavadní činnosti včetně podílu středočeských hraničářů na slavnostním setkání k 70. výročí schválení zákona o ochraně státních hranic, plány na nejbližší období, revize hospodaření, podpora mládeže a návrhy na ocenění aktivních členů.

Do krajské rady byli kooptováni noví členové Jiří Cabrnoch z Nymburka a Miroslav Bárta za okres Mělník.

Miroslav Maršálek, člen NR za Stč. Kraj
Foto: autor

Fotogalerie: