Beroun nezapomíná na statečné hrdiny

10.08.2020

V sobotu 8. srpna t. r. uplynulo již 77 let od odvážného činu, kterým byla sabotáž vlastenců na železniční trati mezi Berounem a Srbskem, spáchaná proti nacistickému vojenskému vlaku, dopravujícímu vojenský materiál pro wermacht.

Byla to v krátké době již druhá akce, za níž stála partyzánská skupina komunisty Jaroslava Neliby. Ten byl významnou osobností, když se stal jedním z prvních organizátorů českého protifašistického hnutí. Vytvořil obrovský tlak na kladenské gestapo, které nasadilo značné síly na odhalení strůjců protifašistických akcí na Podbrdsku.

K jeho odhalení napomohl i zrádce a nebezpečný konfident v řadách účastníků komunistického odboje Jan Fiala, za jehož přispění se podařilo gestapu zatknout nejen účastníky uvedených sabotážních akcí, ale i provést likvidaci III. Ilegálního vedení KSČ v čele s Josefem Molákem.

I toto smutné výročí připadá na 18. srpna, kdy gestapo vinou zrady J. Fialy ukončilo život vedoucího III. Ilegálního vedení KSČ.

Duchovní strůjce sabotáže u Srbska profesor berounské obchodní akademie František Urban byl nacisty odvlečen do Terezína a následně do Německa, kde byl 28. září 1944 popraven v nacistické věznici v Mnichově-Stadelheimu.

Jaroslav Neliba unikal gestapu až do poloviny listopadu 1943. Po dopadení byl nelidsky mučen. Jeho život vyhasl v pankrácké sekyrárně 13. prosince 1944. O rok dříve, 8. prosince 1943, dopadlo gestapo pětici odvážných vlastenců ze Strádonic, kteří ještě tentýž měsíc stanuli tváří v tvář nacistické popravčí četě v terezínské Malé pevnosti. Tuto statečnou pětici tvořili odbojáři Václav Sojka, Emil Kecek, Josef Tesař, František Lhoták a František Svoboda.

Pietní deska, odhalená 8. května 1848, připomíná ty, na které nelze zapomenout.

Také letos ve dnech 77. výročí pohnutých událostí se sešli u pamětní desky představitelé města v čele se starostkou RNDr. Soňou Chalupovou, OV ČSBS v čele s předsedkyní oblastní organizace Alenou Mészarosovou, OV KSČM v čele s místopředsedou Václavem Hrubým, delegace OR a KR Klubu českého pohraničí v čele s členkou NR Annou Doušovou a rodinní příslušníci Františka Urbana, aby uctili památku a odkaz hrdinů.

Padli na poli cti a slávy. Nezapomínáme!

Jiří Pokorný
Foto: Mgr. Jana Šopejstalová

Fotogalerie: