Aktualita ze života KČP Táborsko

26.04.2016

22.4.2016 se konala v krásném jihočeském městě Soběslav první letošní členská schůze KČP Táborsko. Pozvání na členskou schůzi přijala zastupitelka Jihočeského krajského zastupitelstva v Českých Budějovicích paní Hana Filipová, která je rovněž zastupitelkou městského zastupitelstva v Bechyni. Našeho jednání se také účastnila zastupitela městského zastupitelstva v Soběslavi paní Růžena Domová a člen KČP, městský zastupitel v Soběslavi přítel Jan Pehe. Klub přijal společenská a organizační opatření k zabezpečení důstojného průběhu pietního aktu v obci Lejčkov dne 7.5.2016 od 10,00 hodin. Chceme čtenářům stránek a účastníkům pietního aktu připomenout, že v Lejčkově se dne 9.5.1945 v odpoledních hodinách, což znamená po kapitulaci nacistického Německa, odehrála největší tragédie II.světové války na Táborsku. Během několika hodin zběsilého řádění nacistických vrahů odcházející armády nacistického Německa a části armády fašistického Maďarska, bylo ubito,umučeno a zastřeleno 24 českých lidí z Lejčkova a jeho okolí. Obec byla z větší části vypálena a poničena. Zabývali jsme se také aktuálními společenskými otázkami. Projednali jsme žádost a návrh předsedy Národní rady KČP přítele RSDr.Milana Richtera, Csc., ve věci nedávno vydané publikace, která zkresluje a zpochybňuje odpovědnou činnost československých pohraničníků při plnění jejich čestné vlastenecké povinnosti. Stanovisko zveřejňujeme. Současně jsme projednali stávající bezpečnostní situaci na území členských států EU a stanovisko zveřejňujeme. Všem oznamujeme, že závěry a stanovisko odborného semináře ze dne 9.4.2016 v Brně, přijaté Jihomoravskou krajskou radou KČP, je i naším stanoviskem. Bez výhrad se k němu připojujeme.

Do kalendáře akcí přikládáme také pozvánku na pietní akt v Lejčkově a očekáváme, že někteří z Vás naši akci osobní účastí podpoří. Akce se koná 7.5.2016 v 10 hodin v obci LEJČKOV na Táborsku.

RSDr. Václav Gaier v.r.                                                                            Ing. Zdeněk Trippé v.r.
Místopředseda Okresní rady                                                                Předseda Okresní rady