Aktivity KČP Královéhradeckého kraje.

04.07.2018

KČP Královéhradeckého kraje a hlavně členové sekce KČP z Úpicka, organizačně připravil několik úspěšných akcí, které souvisely s osvobozením naší vlasti Rudou armádou v květnu 1945. Hlavní akcí bylo setkání u Památníku osvobození v Malých Svatoňovicích - Odolově. Tato setkání se zde konají nepřetržitě od roku 1975, kdy byl tento Památník vybudován. Ani bouřlivá devadesátá léta nám při organizování setkání v Odolově nezabránila. Sice nějací vandalové s barbarstvím sobě vlastním, počátkem devadesátých let uřízli polovinu hlavně u kanonu, ale nepočítali se šikovností některých členů KSČM a KČP, kteří nahradili uříznutou část hlavně tak dobře, že to nikdo ani nepoznal. Letošního setkání u Památníku se zúčastnilo na 200 osob. Už při příchodu do areálu ocenili úpravu parku a květinovou úpravu kolem památníku, kterou ve spolupráci s Obecním úřadem z Malých Svatoňovic uskutečnili členové KČP, sekce Ochránců čs. státních hranic z Úpicka. S velkým zaujetím vyslechli hlavní projev, který přednesl starosta města Úpice Radim Fryčka. Menší vzpomínkové akce na květnové události se konaly za účasti členů KČP i na hřbitově v Trutnově a u památníku v Úpici.

Další akcí ,kterou organizoval KČP , bylo konání pietního shromáždění u Památníku pochodu hladu a smrti v Choustníkově Hradišti. Na tamním hřbitově je v hromadném hrobě pochováno 179 obětí "Krvavého týdne". Byl to týden mezi 15 - 21 únorem 1945 kdy v okolí Choustníkova Hradiště byli zastřeleni nebo umláceni německými vojáky, vězni z koncentračního tábora Gross Rossen, kteří byli do Pochodu smrti nahnáni. Tak jako v minulých létech byli organizací Pietní akce pověřeni členové KČP sekce OČssh z Úpicka. Tak bylo rozhodnuto na jednání Oblastní rady KČP v Trutnově. Pietní akt byl zahájen českou státní hymnou, po jejímž doznění pokládali věnce a kytice členové zúčastněných organizací k zítce hromadného hrobu. V zastoupení zde byli delegáti z různých zájmových , politických i vojenských složek. Věnec poslala i ministryně pro místní rozvoj paní Klára Dostálová. Osobní účast omluvila důležitým jednáním při sestavování vlády ČR. Uvítání přítomných provedl předseda KR KČP v Hradci Králové RSDr. Jaroslav Nehyba. Další moderování předal Doc. RSDr. Jaroslavu Štraitovi. Ten požádal o hlavní projev zástupce Obecního úřadu v Choustníkově Hradišti ing. Petra Fogla. Jeho vystoupení bylo hodnoceno velmi kladně a patří mu poděkování i v tomto článku. Za ČNR KČP vystoupil Zbyněk Cincibus a za Armádu ČR, ředitel Krajského vojenského velitelství plukovník Ing. Karel Filip, Ph.D. Všechna vystoupení výstižně a krátce popisovala události kritických dnů roku 1945. RSDr. Jaroslav Štrait, jako historik, ve svých vsuvkách mimo jiné upozornil na to, že se na tyto události pomalu zapomíná. Ale my nikdy nezapomeneme!

Za KČP Královéhradeckého kraje
Jaroslav Vrba
Foto: Pavel Miler a Petr Hojnic