75. výročí osvobození Československa v rouškách.

10.05.2020

Naše plány na průběh oslav 75. výročí osvobození Československé republiky Rudou armádou v květnu 1945 nám částečně narušilo rouškové období. Proč rouškové všichni víme, slov netřeba. Skutečností však zůstane, že i přes přísná hygienická opatření se připravované akce vydařily. Hodně nám pomohla příroda, která na tyto dny připravila hezké, slunečné počasí. 

Vzpomínkové pietní akce na Úpicku byly zahájeny 6. května, kdy se členové KČP, SBS a KSČM setkali v Úpici na "Dlouhých záhonech". Zde položili květiny v místech, kde byli 6. května 1945, několik hodin před příjezdem Rudé armády, brutálně týráni a k smrti ubiti dva chlapci ze Rtyně v Podkrkonoší. Byli to Ljuba Turek a Vladimír Kulda. Na tom osudném místě byl zhotoven skromný pomníček jako vzpomínka na tyto dva nebohé chlapce. Pomníček je pravidelně udržován členy KČP v úzké spolupráci s Městským úřadem. 

Fotky z akce jsou přiloženy. Hlavní slavnosti proběhly v Malých Svatoňovicích - Odolově. Jak jsme areál připravovali bylo napsáno v předchozím čísle. Vlastní akt zahájil krátkým vystoupením zastupitel města Úpice Radim Fryčka. Po přivítání přítomných vyzval zástupce společenských a politických organizací k položení věnců a květin k Památníku osvobození 1945. Věnce, kytice a květiny přišli položit a poklonit se těm, kteří přijeli osvobodit naše podkrkonoší od zbytků německé armády, zástupci KČP v čele s předsedou KR KČP Královéhradeckého kraje Jaroslavem Nehybou , SBS byl zastoupen Danutou Šolcovou. Za ÚV KSČM položil kytici mpř. Václav Ort, za KV KSČM předsedkyně Věra Žižková. Kytice zde položili starostové okolních měst a obcí, členové zastupitelstva Královéhradeckého kraje i zástupci některých společenských organizací. 

Při obou akcích byla přítomna skupina KVH Odolov v historických uniformách ruských vojáků. Letos na důkaz touhy po míru měli do hlavní samopalů vložen květ šeříku. Svou přítomností povznesl úroveň slavnostní akce, rada velvyslanectví Ruské federace pan Alexandr Dudnik a poslanec parlamentu Českérepubliky Zdeněk Ondráček. Oba jmenovaní přednesli své zdravice a položili květiny u Památníku osvobození 1945.

Jaroslav Vrba, KČP Úpice, Královéhradecký kraj
Foto: Pavel Miler, Petr Hojnic a Milan Romančák

Fotogalerie: