75. výročí Karpatsko–dukelské operace

09.10.2019

Letos uplynulo 75 let od Karpatsko - dukelské operace. Toto významné výročí si část naší skupiny z Klubu českého pohraničí v Úpici připomenula na slavnostním shromáždění, které se uskutečnilo

3. října v Ruském domě vědy a kultury v Praze. Velké poděkování hned v úvodu je třeba směřovat plk. Zdeňku Zbytkovi, který každoročně tato setkání připravuje. Již ve vestibulu jsme se zdravili s řadou známých a přátel, se kterými se pravidelně setkáváme nejen tady, ale i na jiných akcích v rámci republiky. Zvlášť vřele jsme se pozdravili s plk. Milanem Richtrem, čestným předsedou NR KČP se kterým se vždy rádi setkáváme na akcích, které organizuje náš KČP- sekce ochránců státních hranic v Úpici. Uvítací proslov přednesl plk. Zdeněk Zbytek, který přivítal významné osobnosti nejen z naší republiky ale i ze Slovenska, Ruské federace a svou účastí nás poctil zástupce velvyslanectví Sýrie. Obzvlášť a na prvním místě uvítal Zoe Klusákovou, dceru Armádního generála a prezidente ČSSR Ludvíka Svobody. Uvítal řadu dalších osobností mezi nimi např. senátora Jaroslava Doubravu a bývalého ministra průmyslu ing. Miroslava Grégra a také předsedu ÚV KSČM Vojtěcha Filipa. Přítomen byl také Jaroslav Bašta, bývalý velvyslanec v Moskvě a Kyjevě. Mezi významné hosty patřili bývalí generálové Československé lidové armády ze Slovenska. Za ně vystoupil s poutavým, místy až emotivním projevem, generálmajor Naďovič. Ve všech projevech výše jmenovaných se jako zlatá nit, táhla kritika, současných politiků, novinářů a hlavně režimních historiků, kteří historickou pravdu o KDO překrucují a snaží se dehonestovat význam této operace. Lžou a jako významnější pokládají vylodění spojenců v Normandii. Jak ve svém vystoupení přednesl vojenský historik docent Bystrický, kruté boje na Dukle si opravdu vyžádaly mnoho mrtvých. Nemám bohužel po ruce správné a objektivní údaje, které prezentoval docent Bystrický a já si je nepamatuji. Ovšem pamatuji si, že měl perfektně zpracovaný přehled o počtu padlých bojovníků, dokonce podle národností, hodností a věku. To, že se v dnešní době tvrdí, že Dukla byla"jatka", to se v porovnání s padlými v Normandii tvrdit rozhodně nedá. Tam těch padlých bylo v porovnání s Duklou daleko více. Je určitě škoda, že tyto údaje nemůžou být zveřejněny tak, aby se s nimi mohla seznámit široká veřejnost. Řekl bych, že je zbytečné se přetahovat o to kdo měl více mrtvých. Všichni kteří položili své životy za osvobození naší vlasti si zaslouží úctu a vděk. Chtěl bych zde použít slova ing. Miroslava Grégra: Čest a nehynoucí sláva těm, kteří se o naši svobodu zasloužili!

Součástí slavnostního shromáždění bylo hudební vystoupení několika umělců, kteří nás zaujali svým přednesem písní, hrou na harfu, klavír a kytary. Na závěr nás plk. Zdeněk Zbytek pozval do zahrady objektu Ruského domu, kde se podávalo občerstvení.

Jaroslav Vrba, KČP Úpice
Králové hradecký kraj,

foto: Pavel Miler

Fotogalerie: