70. VÝROČÍ MNICHOVA 1938

14.06.2012

70. VÝROČÍ MNICHOVA 1938: Mnichov - agresor tvořil o oběti obraz válečného štváče

PRAHA - Postavit Československo do role válečného štváče se stalo od roku 1937 plánem Adolfa Hitlera, který si tak chtěl naklonit svět a zrušit smluvní vazby ČSR na Francii, Velkou Británii a další státy z roku 1935, zdůraznil na sobotní mezinárodní konferenci (6. 9. 2008) v Praze k 70. výročí podepsání Mnichovské dohody Václav Kural, předseda Kruhu občanů vyhnaných v roce 1938.

Připomněl Hitlerovu pátou kolonu v Československu, henleinovskou většinu mezi sudetskými Němci, která s Hitlerem žádala odtržení Sudet, což v Británii prezentovala jako zabezpečení drobného samosprávného území. Kural rozebral i vojenské síly Německa a ČSR. Podle něho byly vyrovnané - na každé straně 42 divizí, neboť 47 dalších německých divizí mělo hájit hranice s Francii a Polskem.

Karel Janda, předseda Národní rady Klubů českého pohraničí, která konferenci v Poslanecké sněmovně pod záštitou poslaneckého klubu KSČM uspořádala, ve vystoupení využil řadu citátů prezidenta Edvarda Beneše a dalších světových osobností. Zdůraznil, že odkazu Mnichova je nadále třeba se věnovat, neboť faktory, které ho přivodily, nejenže nadále působí, ale opět nabyly nemalé síly. Milan Krajča hovořil o úloze KSČ na sklonku 30. let minulého století a vyzdvihl generální stávku, kterou svolala na 22. září 1938 a po níž byla vláda Milana Hodži vystřídána vládou generála Jana Syrového a byla vyhlášena všeobecná mobilizace.

Historik Richard Král se soustředil na poválečné uspořádání Evropy. Vzpomněl na mezinárodní smlouvy z Helsinek, Paříže a Postupimi o vystěhování Němců z neněmeckých území. Podtrhl, že s ohledem na tyto dohody žádné podnětné důvody k navrácení majetku sudetských Němců nejsou. Havel, dřívější prezident ČSFR, svou omluvou za vystěhování otevřel nebezpečnou věc. Dokonce ho někdejší německý kancléř Helmut Kohl zrazoval od oné omluvy. V lednu 1997 se podepsala Česko-německá deklarace; měla vyřešit vztahy Čechů a Němců. Kohl ovšem bezprostředně po jejím podpisu řekl, že ta smlouva neřeší majetek sudeťáků. V podstatě měl pravdu, poněvadž to už v r. 1945 vyřešilo 18 států smlouvou v Paříži. Otázka je, zda to Kohl myslel do takové hloubky. Poukázal na význam vědomí a postoje samotných občanů, že zlu je třeba se postavit a nečinit mu ústupky.

Předseda NR KČP ing. Karel Janda své dojmy z akce shrnul pro Haló noviny: Konferenci považuji za úspěšnou. Účast německé delegace a její vystoupení jí daly mezinárodní charakter. Sál byl zaplněný účastníky ze všech krajů ČR. Zájemců bylo podstatně více, než bylo možné ke kapacitě sálu uspokojit. To spolu s vysokou pozorností věnovanou vystoupením ukazuje, že problematika Mnichova není jen historickou záležitostí. Z rozhovorů s účastníky lze soudit, že obsah konference i kniha "Mnichov - 70 let poté" významně přispěly k argumentační vybavenosti, což v současné době přibývajících případů projevů neonacismu je velmi důležité. Zdroj: (kru, Haló noviny)

Celý text projevu Milana Krajča 

Fotoalbum