6. zasedání Moravskoslezské krajské rady KČP, z. s.

11.06.2019

Dne 08. 06. 2019 se konalo 6. zasedání Moravskoslezské krajské rady KČP, z. s.

v městě Bruntále v Moravskoslezském kraji, v Nízkém Jeseníku, jehož území se rozkládá na obou stranách historické zemské hranice Moravy a Slezska. Po válce zde byly vybudovány nové závody: automobilové opravny ČSAO, Lisovny nových hmot, Dřevosloh a hydrometalurgický závod Bruntál spadající pod RD Jeseník a.s. V roce 1960 se Bruntál stal centrem stejnojmenného okresu.

Jednání se uskutečnilo na MěV KSČM a bylo zaměřeno na - kontrola závěrů z 5 zasedání MS KR, informace z jednání VNR a NR KČP, pietní akce, Nesmrtelný pluk, příprava automobilového zájezdu na mezinárodní setkání na Slovensku a další důležité body. 

Jan Gara

Fotogalerie: