5. Moravskoslezský krajský sněm Klubu českého pohraničí.

19.03.2018

V sobotu dne 17. března 2017 se uskutečnil v osadě Pustý Mlýn u Brumovic již 5. Moravskoslezský krajský sněm Klubu českého pohraničí. Stalo se pěknou tradicí, že všechny akce se Krajská rada KČP snaží zasadit do oblastí, které mají historickou vazbu anebo alespoň kontext s našimi dějinami, případně událostmi či osobnostmi. Místo konání - osada Pustý mlýn ležící na spojnici mezi Opavou a Krnovem toto rovněž naplňovala. Má zajímavou a také místy velmi krutou historií. Tato oblast patří již po staletí do Slezska. Osadu založil v roce 1787 Karel, rytíř Töpfer, majitel loděnického panství. Bolestivě se jí dotkly jak prohrané války Marie Terezie, tak později hraniční spory a soustavná, systematická tendence poněmčování. (celé Krnovsko bylo z takřka 85 % německé). V roce 1939 byl dokonce v Brumovicích zřízen první koncentrační tábor v ČSR, který byl umístěn v bývalém cukrovaru!

Téměř tři desítky delegátů z Ostravy, Opavy, Bruntálu a Krnova zaplnili sál restaurace U pustého mlýna. Mezi přítomnými byli i milí hosté, ať již místopředsedkyně olomoucké KR př. Adéla Valentová, tak i např. předseda MěV KSČM Krnov s. Vartecký. Slavnostní ráz podtrhnul i vyzdobený sál s Českou vlajkou, pěti hraničářskými vlajkami a naším heslem: "Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast!"

Po zahájení předsedou KR zazněla Československá hymna a slova se ujal předseda MěR Opava, př. Adámek, který průběh 5. krajského sněmu řídil. Hlavní zprávu za uplynulé funkční období a zprávu obsahující další úkoly KČP v kraji přednesl předseda KR KČP př. Jan Gara. V úvodu své Zprávy vzpomněl jak 100. výročí založení Československa, tak i historické " osmičkové roky" našeho národa a jejich dopad na naši zem. Nechyběla ani zmínka o naší současné politické scéně a událostech na Slovensku. Zazněla i slova o roce 1939 a situaci v těchto dnech (před 79. lety vznikl Protektorát Čechy a Morava)

V projevu zhodnotil složitou, náročnou a odpovědnou činnost jednotlivých klubů v kraji. Mimo jiné ve zprávě vyzdvihl činnost jediné sekce ochránců státních hranic při Městské radě Ostrava v Moravskoslezském kraji vedenou př. Milanem Poledníkem a vytvoření skupiny Ostravských Veteránů Pohraniční stráže př. Ladislavem Nekvapilem. V Moravskoslezském kraji pracuje v současnosti 5 městských klubů, které v závěru loňského roku provedly hodnotící sněmy a zvolili si nové městské rady. Členská základna v Moravskoslezském kraji má 179 členů a udržuje si řady příznivců a sympatizantů.

Ve zprávě dále př. Gara zhodnotil plnění usnesení krajské rady KČP z posledního krajského sněmu. Hovořil o kladech, ale nevyhnul se také nedostatkům. Kritická slova zamířila i na pasivitu některých členů. Nedaří se práce s mládeží a omlazování členské základny v klubech. Nejvíce nových členů přijal klub Opavský. Zhodnotil i dopisovatelskou činnost, především do časopisu Hraničář, kde si nejlépe vede Ostravský klub. V aktualizaci a vedení svých stránek na internetu a Facebooku si dobře vede vedle Ostravského i Opavský klub. Zpráva byla obsáhlá a nabídla prostor pro širokou diskusi. I v ní zazněla nejen slova chvály, ale i objektivní kritiky. Zazněly i dotazy, které budou předneseny vedení NR - např. proč se Národní sněm koná opět ve Žďáru nad Sázavou, kde je sice kapacita sálu velká a snad ani ne zcela využitá, když víme, že objektivně nelze zajistit pro tolik delegátů ubytování.

Př. Adámek pak přednesl Zprávu o hospodaření KR a po ní př. Tihlařík Zprávu Krajské kontrolní komise.

Na Moravskoslezském krajském sněmu byla vyzvednuta a právem oceněna činnost nejobětavějších členů KČP. Z rukou předsedy MS KR př. Gary, byla předána tato ocenění - Čestné uznání MS KR KČP - př. Aloisi Lukeštíkovi a Cyrilu Srubjanovi, Čestné uznání NR KČP- př. Josefu Cepkovi, In memoriam Olze Minaříkové, Václavu Reimerovi, plaketu NR KČP Za obětavou práci pro vlast - př. Oldřichu Jakubkovi, Dagmar Holíkové, Františku Šulákovi, Medaili "Za zásluhy o rozvoj KČP III. stupně" - př. Petru Varteckému, Stele Furmanové, Medaili "Za zásluhy o rozvoj KČP II. stupně" - Janě Plonkové, Čeňce Grulichové, Tomáši Pilčíkovi, Marii Fialové, Medaile "Za zásluhy o rozvoj KČP I. stupně" - Zdeňku Sirůčkovi a Emilu Chobotovi.

Krajský sněm si poté zvolil ve volbách krajskou radu a delegáty na 10. Národní sněm, který se bude konat ve Žďáru nad Sázavou. Do čela vedení Moravskoslezské krajské rady KČP do funkce předsedy byl zvolen př. Jan Gara, místopředseda př. František Studený. MS KR má i nadále 8 členů a 3člennou kontrolní komisi Moravskoslezské krajské rady KČP, jejímž předsedou byl zvolen př. Petr Vartecký.

V průběhu dalšího jednání vzal Krajský sněm na vědomí Prohlášení Národní rady KČP, z. s. k občanům České republiky.

Sympatickou tečkou na závěr byl i pozdrav čestnému předsedovi NR KČP příteli Ing. Karlu Jandovi s přáním brzkého uzdravení.

Nově zvolený předseda Moravskoslezského krajské rady př. Jan Gara poděkoval všem delegátům a členům KČP za jejich prospěšnou a obětavou práci pro plnění programu a cílů našeho Klubu českého pohraničí a popřál všem mnoho sil a zdaru do další práce.

Jan Gara,
Moravskoslezská krajská rada KČP