4. zasedání MS KR KČP

13.11.2018

Dne 10.11.2018 se uskutečnilo 4. zasedání Moravskoslezské krajské rady v Háji ve Slezsku v hotelu Pod Hůrkou. V úvodu předseda MS KR KČP př. Gara seznámil přítomné se vzpomínkou na 100. leté výročí vzniku samostatného státu ČSR. Poté předal jménem NR KČP a uvázal na prapory MS KR, MěR Opava a MěR Bruntál pamětní stuhy ke 100. letům ČSR. V další části jednání byli podány informace o činnosti VNR a NR KČP, setkání 3 krajských rad Olomoucké, Moravskoslezské a Zlínské v Olomouci a na závěr si členové odsouhlasili plán práce na rok 2019. Po skončení jednání MěR Opava navštívila hřbitov ve Štítině, kde položili kytičky a zapálili svíčky u hrobu vojína Ivana Kubince, příslušníka 1. čs. tankové brigády v SSSR a památníku obětí světové války.