25. výročí založení KČP v Opavě

01.04.2019

Za krásného jarního počasí se v Opavě, v útulné restauraci U Hořínků konalo slavnostní setkání při příležitosti 25. výročí založení KČP v Opavě. K vydařenému počasí se podařila i stejně vydařená atmosféra. Pozvání přijal jak předseda Moravskoslezské krajské rady př. Jan Gara, tak i další milí hosté. Velkou radost udělala delegace z východního Slovenska, kterou vedl předseda Oblastní rady př. Andrej Kaščák. V hlavním projevu se př. František Studený, bývalý předseda MěR KČP Opava, zaměřil na objektivní zhodnocení dosavadní práce a připomněl nám významné milníky z historie klubu. Připomněl i zemřelé členy, kteří svou prací také přispěli k šíření vlasteneckých a občanských postojů. Vítaným zpestřením byla poměrně bohatá fotodokumentace, kterou si zájemci mohli volně prohlédnout. S příjemným ohlasem se setkaly i vystavené Minihraničáře, které jsou snad opavským unikátem. Každý půlrok se sepíší hlavní akce a události, které poté doplní odpovídající fotografie a malý časopis se rozmnoží pro všechny členy. Opavané tak mají dokonale zdokumentovánu svou činnost a při listování zpětně si mohou podařené akce kdykoliv připomenout. Minihraničář tak plní i svou faktografickou funkci a není problém si ověřit, kdy, který podnik proběhl, co hlavního se událo a kdo se jej zúčastnil. Nejočekávanějším a také nejplodnějším bodem byla diskuse a výměna názorů a zkušeností. Ani zdaleka se nejednalo o formální chválení se a tradiční nářky nad stárnoucí a klesající členskou základnou. Padly návrhy, jak oslovit další vlastenecké spolky a jak pokračovat ve stávající spolupráci. Především pak, jak pracovat s mládeží, jak je získávat a pomáhat s šířením historické pravdy. Jak vyvracet lži a nesmysly, kterými je dnešní generace úmyslně zahlcována. Svůj názor vyslovil i exposlanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslav Opálka, takto významný sympatizant a náš tradiční podporovatel. Setkání splnilo svůj účel a za zmínku stojí i vyznamenání některých členů za obětavou práci pro vlast. Předseda MS KR KČP př. Jan Gara ocenil práci Opavského klubu, který se významnou měrou podílí na řadě krajských akcí a opakovaně poděkoval expředsedovi Františkovi Studenému za dlouholetou aktivní práci. Popřál také stávajícímu předsedovi Janovi Adámkovi spoustu sil a elánu do další práce. Poté předal ČESTNÉ UZNÁNÍ NR KČP př. Martině ŠKROBÁKOVÉ, MEDAILI Za zásluhy o rozvoj KČP III. stupně př. Věře NOVOTNÉ a př. Stanislavu TOŠKOVI, MEDAILI Za zásluhy o rozvoj KČP I. stupně př. Janu ADÁMKOVI a PAMĚTNÍ MEDAILI Moravskoslezské krajské rady KČP př. Andreji KAŠČÁKOVI. KČP Opava má na co navazovat a při tomto ohlédnutí jsme se nemuseli stydět a dělejme vše proto, aby tomu tak bylo i nadále.

Jan Adámek, předseda MěR KČP Opava

Fotogalerie: