20. výročí založení KČP Jemnice.

05.09.2020

Slavnostní setkání, u příležitosti 20. výročí založení KČP Jemnice.

P O Z V Á N K A

Vážená přítelkyně, vážený příteli,

dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat, na slavnostní setkání členů, příznivců a sympatizantů Klubu českého pohraničí, z.s., Jemnice-u příležitosti 20. výročí jejího založení, setkání členů Společnosti Ludvíka Svobody, z.s. a 69. výročí přijetí zákona, "O ochraně státních hranic,"

které se uskuteční,

dne 3. září 2020, od 16.00 hodin, ve velkém sále, restaurace "U Svatého Víta," v Jemnici.

- PROGRAM:

 • 1. Hymna KČP-Husitský chorál, Československá národní hymna
 • 2. Zahájení, přípitek
 • 3. Přivítání hostů, členů, příznivců a sympatizantů KČP
 • 4. Uctění památky bývalým členům-večerka
 • 5. Připomenutí výročí - předání pamětních listů k životním jubileím
 • 6. Zpráva o činnosti KČP Jemnice za léta 2000-2020
 • 7. Přestávka-společné foto, slavnostní večeře-občerstvení
 • 8. Předání ocenění NR KČP a ocenění KČP Jemnice
 • 9. Slavnostní dekorování praporů-pamětní stuhou, k 20. výročí založení KČP Jemnice
 • 10. Diskuse, -vystoupení hostů a členů, (předání pamětních listů a pamětních plaket).
 • 11. Závěr-volná zábava, výměna zkušeností

Za KČP Jemnice: předseda-Ján Lajda

členové výboru-Miroslav Koláček, Rudolf Zbín, Ph.D.

Pozvánka na slavnostní setkání

-----

Původní termín setkání, ze dne 11. června 2020, musel být přeložen, v důsledku opatření boje proti koronaviru na den 3. září 2020.

Dne 3. září 2020, se uskutečnilo od 16.00 hodin, slavnostní setkání členů, příznivců a sympatizantů, u příležitosti 20. výročí založení KČP Jemnice,

ve velkém sále restaurace "U Svatého Víta," v Jemnici.

Před samotným zahájením předseda KČP Jemnice, přítel Ján Lajda a členové výboru přátelé Miroslav Koláček a Rudolf Zbín, přivítali přicházející pozvané účastníky, včetně hostů. Ženám byla předána kytička.

Místnost restaurace byla slavnostně vyzdobena, kde byly umístěny státní vlajky, heslo KČP, loga KČP, PS, SNB, P ČR a Společnosti Ludvíka Svobody.

Ke zpříjemnění atmosféry v sále, hrála hudba s vybranými lidovými písničkami České a Slovenské republiky a písničkami s hraničářskou tématikou, které nazpíval a zahrál na harmoniku, pplk. PS v.v. Jaroslav Michálek

----------------

· Na úvod slavnostního setkání, v 16.00 hodin, zazněla hymna KČP, (Husitský chorál-Ktož jsú boží bojovníci a Československá národní hymna). Účastníci přivítali prapory KČP Jihomoravského kraje, okresu Znojmo, okresu Břeclav a prapor Společnosti Ludvíka Svobodu, z.s.

-----------

· Zahájení slavnostního setkání provedl předseda KČP Jemnice,

bývalý příslušník PS a veterán P ČR, pplk. v.v. Ján Lajda,

Přivítal přítomné, seznámil je s programem.

V slavnostním přípitku, popřál všem účastníkům příjemné odpoledne a úspěšný průběh slavnostního setkání, u příležitosti 20. výročí založení KČP Jemnice

Přítel Ján Lajda poté, pověřil člena výboru KČP Jemnice,

bývalého příslušníka PS a Veterána P ČR, plk. v.v. Rudolfa Zbína, Ph.D., dalším průběhem setkání.

· přítel Rudolf Zbín, z pověření výboru KČP Jemnice, co nejsrdečněji přivítal všechny přítomné, včetně hostů, u příležitosti 20. výročí založení KČP Jemnice, setkání členů Společnosti Ludvíka Svobody, (většina přítomných jsou členy) a 69. výročí přijetí zákona o Ochraně státních hranic.

Přivítal a představil hosty:

Místopředsedu NR KČP a předsedu Jm KR KČP, bývalého pohraničníka a příslušníka SNB,

nprap. v.v. Miroslava Vlašína,

Člena Jm KR KČP a předsedu OR KČP Znojmo,

bývalého příslušníka PS, pplk. v.v. Svatomíra Pokorného, a jeho manželku,

paní Ludmilu Pokornou,

Člena NR KČP a předsedu OR KČP Břeclav,

bývalého příslušníka PS, pplk. v.v. JUDr. Jaroslava Baťku,

Člena Jm KR KČP, OR KČP Znojmo a předsedu pobočky Společnosti Ludvíka Svobody Znojmo-

Jemnice, přítele RSDr. Oldřicha Kuklu,

Bývalého předsedu a současně také čestného předsedu KČP Jemnice, bývalého příslušníka PS

mjr. v.v. Zdeňka Rolínka,

jeho manželku paní Jarmilu Rolínkovou a jejich doprovod, dceru paní Janu Křivánkovou,

Místopředsedu OR KČP Znojmo,

přítele RSDr. Antonína Rychlíka

Členku OR KČP Znojmo a manželku bývalého velitele 5. b PS Znojmo,

přítelkyni Jarmilu Plevákovou,

Členy OR KČP Znojmo, přítelkyni Jitku Krýslovou, přítele Svatomíra Kuřila a přítelkyni Janu Bielovou,

Jednatele společnosti Roaktiv, s.r.o., a majitele restaurace "U Svatého Víta," bývalého pohraničníka

rtn. vz. Václava Pecha.

U této příležitosti přítel Rudolf Zbín jmenovanému poděkoval, za jeho dlouholetou spolupráci,

ale zejména za to, že nám poskytuje bezplatně prostory k činnosti KČP Jemnice a pravidelně

přispívá finančně na naši činnost.

Bez jeho přispění by byla činnost téměř nemožná.

Vedoucího restaurace u Svatého Víta, přítele Mgr. Václava Pecha,

Požádal jej, aby předal poděkování personálu, kteří se vždy o nás vzorně starají.

Představil přítomným obsluhu paní Markétu Malečkovou, slečnu Janu Faltynovou a kuchařku paní Ľubicu Bastlovou

Bývalého příslušníka PS, mjr. v.v. Jiřího Koníře a jeho doprovod, dceru paní Jarmilu Krulovou,

bývalého příslušníka PS a policie ČR, prap. v.v. Jana Špičku,

Členku OR KČP v Břeclavi

JUDr. Martu Struškovou,

bývalého příslušníka PS, mjr. v.v. Valtera Lyčku,

člena OR KČP a předsedu Českého svazu bojovníků za svobodu, kpt. v.v. Mgr. Václava Vaňka,

člena KČP Břeclav-přítele Vlastimila Maděru,

bývalého příslušníka PS, nprap. v.v. Karla Oprchala, - který vystavil a představil sbírku medailí a odznaků s tématikou PS,

a fotografku, - paní Helenu Šestákovou,

------------

přítel Rudolf Zbín, také představil i ostatní přítomné členy, příznivce a sympatizanty,

Člena výboru KČP Jemnice, bývalého příslušníka PS, nprap. v.v. Miroslava Koláčka,

manželku předsedy KČP Jemnice, přítelkyni Miladu Lajdovou,

člena KČP a předsedu ZO KSČ Jemnice, přítele Viléma Oulehlu,

bývalého příslušníka PS, mjr. v.v. Břetislava Macečka,

bývalého pohraničníka a starostu města Jemnice, přítele Mgr. Milana Havlíčka,

bývalého příslušníka PS a veterána P ČR, pplk. v.v. Ing. Zdeňka Dvořáka, který přítomným zajistil reprodukci. V průběhu setkání promítl 20. letou historii KČP Jemnice, tak je uvedena v kronice.

bývalého příslušníka PS, mjr. v.v. Josefa Lacinu a jeho manželku paní Alenu Lacinovou

bývalého příslušníka PS a P ČR, pplk. v.v. Ľubomíra Kružice.

bývalou příslušnici SNB a policie ČR, por. v.v. Boženu Zerzovou,

bývalého příslušníka PS a P ČR, kpt. v.v. Jaroslava Sekaninu a jeho manželku, paní Věru Sekaninovou,

bývalého příslušníka SNB a veterána P ČR, kpt. v.v. Jiřího Čecha,

bývalého příslušníka PS, mjr. v.v. Zdeňka Bártka,

bývalého příslušníka PS, npor. v.v. Pavla Kincla a jeho bratra bývalého pohraničníka, přítele Jiřího Kincla,

bývalého příslušníka PS, npor. v.v. Stanislava Průšu,

bývalého pohraničníka, psovoda, přítele Jaroslava Štěpničku a jeho přítelkyni Libuši Puchnerovou,

zakládající členku KČP, přítelkyni Marii Mocharovou,

bývalého příslušníka PS a P ČR, mjr. v.v. Rostislava Hynka,

Ze setkání se omluvil z pracovních důvodů bývalý příslušník PS a policie ČR-major Milan Chvátal

a ze zdravotních důvodů omluvil, přítelkyni Marii Živnou, držitelku Vlasteneckého řádu KČP a řádu přátelství KČP.

Přítel Rudolf Zbín informoval zejména hosty, že přítelkyně Marie Živná, působila dlouhá léta na centrále Mladých strážců hranic a aktivně působila v zajišťování akcí ve středisku MSH, ve Starém Městě pod Landštejnem a měla velký zásluhy a podíl na výchově naši mladší generace.

Dne 4.6.2020 oslavila 75. narozeniny. Z pověření výboru KČP Jemnice ji přítel Rudolf Zbín navštívil dne 1. června 2020, v místě jejího bydliště v obci Hříšice u Dačic, popřál ji k životnímu jubileu a předal jí z pověření KČP pamětní list, kytičku a z pověření vedení NR KČP také Řád přátelství KČP. Informoval o tom, že přítelkyně Marie Živná všechny srdečně pozdravuje a přeje úspěšný průběh slavnostního setkání. O průběhu tohoto setkání se lze dočíst i v posledním čísle časopisu Hraničář.

Vzpoměl, že časopisů Hraničář, je několik čísel vystaveno v sále. Informoval přítomné, kteří ještě tento časopis neodebírají, že se mají možnost přihlásit k odběru a je tam přiložen na stole i kontakt, jakým způsobem se lze přihlásit.

Informoval přítomné o tom, že je možnost i zakoupení kalendáře s tématikou KČP na rok 2021.

-------

Potud k představení členů a hostů.

Přítomné informoval i o tom, že účastníky setkání pozdravila řada kolegů a přátel. Uvedl vedení NR KČP, Pražskou radu KČP, Ostravskou sekci OSH a sekci OSH z Chodové Plané a Horní Plané, Volarech, Nové Bystřici a řadu dalších.

Předal i pozdravy od přátel, bývalých členů a civilních zaměstnanců 15. pohraničního pluku v Sonnebergu, v Německu, na čele s jejím předsedou, pplk. Egonem Hammerschmidtem.

Představil také účastníkům emblém 15. pohraničního pluku a plakety s pohraniční tématikou, kterou věnovali přátelé, ze Sonnebergu KČP Jemnice.

Přítel Rudolf Zbín jim naopak věnoval pamětní list a plaketu k 20. výročí založení KČP Jemnice a pplk. Egonu Hammerschmidtovi, pamětní list ke jeho 72. narozeninám, které zanedlouho oslaví.

 • Také KČP Jemnice touto cestou posílá všem členům KČP přátelské pozdravy.

Přítel Rudolf Zbín seznámil také přítomné s tím, že všichni účastníci obdrží u příležitosti 20. výročí založení KČP Jemnice pamětní list a plaketu, která jim bude připomínat nejen dnešní slavnostní setkání, ale celé 20. leté období činnosti KČP Jemnice.

Zároveň byly ke kávičce také připraveny zákusky, s emblémem 20. výročí založení KČP Jemnice. Tyto byly vyrobeny z cukrářského materiálu. Poděkoval předsedovi KČP Jemnice, za zajištění těchto zákusků a požádal jej, aby předal od všech přítomných poděkování jeho švagrové, která tyto připravila.

· Uctění památky:

přítel Rudolf Zbín vyzval všechny přítomné, k uctění památky členům a kolegům, kteří již nejsou mezi námi. Připomenul některé významné osobnosti a osobnosti KČP, kteří se dlouhodobě podíleli na rozvoji vlasti, činnosti a spolupráci s KČP Jemnice,

bývalého prezidenta ČSSR, armádního generála Ludvíka Svobodu,

bývalého velitele pohraniční stráže ČSSR, gen. por. Ing. Františka Šádka,

dlouholetého bývalého předsedu NR KČP, přítele Ing. Karla Jandu,

bývalého předsedu Jm KR KČP a OR KČP Znojmo, pplk. Stanislava Bršlicu,

bývalého předsedu OR KČP Břeclav, pplk. Ladislava Strušku

a člena OR KČP Břeclav, pplk. Zdeňka Machače,

člena KČP Stredné Považie, čet. Dalibora Šimára,

předsedu Zlínské KR KČP, - pplk. JUDr. Miroslava Kováře, CSc., -4.8.2020

bývalého příslušníka PS z Chodové Plané, kpt. Mgr. Et Mgr. Stanislava Kvasničku, 14.8.2020

a

bývalé členy KČP Jemnice,

přítele Antonína Rezka,

čet. Jana Špičku,

pplk. Bohumíra Cypriána,

pplk. Miloše Bartoše,

prap. Antonína Štancla,

přítele Jana Křivánka,

přítelkyni Hanu Obrdlíkovou,

nrtm. Jaroslava Laučíka,

nprap. Miloslava Žákovského

mjr. Bohumila Koupila

Vyzval i k uctění památky všech pohraničníků, kteří položili ve službě na státní hranici svůj život.

Účastníci setkání uctili společně památku, za znění vojenské večerky a

za znění skladby Hraničářská-Pomníčky, kterou složil bývalý mjr. Viktor Osička.

Přítel Rudolf Zbín, seznámil také přítomné s tím, že dva bývalí členové KČP Jemnice byli na návrh výboru KČP Jemnice po schválení, zapsání do" Knihy cti a uvedeni do Síně slávy NR KČP."

- 11. listopadu 2018 -přítel Miloš Bartoš

 • 6. srpna 2019 -přítel Jan Špička,

- U této příležitosti předseda přítel Jan Lajda, předal jeho synovi, příteli Janu Špičkovi pamětní list k uvedení jeho táty, do Síně slávy NR KČP.

V místnosti byl m.j. také zřízen koutek, k uctění památky bývalým členům a u předsednického stolu čestné místo, arm. gen. Ludvíkovi Svobodovi a gen. por. Ing. Františku Šádkovi.

 • -------------------

5. Připomenutí výročí a předání pamětních listů k životním jubileím.

Přítel Rudolf Zbín, v této části připomněl všem přítomným, že v letošním roce jsme již oslavili a v průběhu roku si ještě připomeneme řadu významných výročí a významných životních jubileí.

 • Dne 8. května 2020, jsme si připomenuli 75. výročí osvobození Československa od fašismu. K tomuto výročí mělo uspořádat vedení NR KČP, celostátní setkání v Praze na Klárově, u Památníku II. odboje. Bohužel na základě opatření ohledně koronavirové situace, se tato akce neuskutečnila.
 • 75. výročí osvobození Československa, se naši členové KČP, společně s delegací vedení města Jemnice, na čele se starostou města Jemnice a delegací ZO KSČM, zúčastnili dne 7. května 2020, uctěním památky položením věnců, u pomníku Rudoarmějce a památníku 2. světové války.

V důsledku již zmiňovaných opatření, jednotlivé delegace uctili památku samostatně,

Naši členové u této příležitosti uctili také památku, všem našim bývalým členům zapálením

svíčky u jejich hrobů.

 • Náš Klub českého pohraničí v Jemnici, byl ustaven dne 20. června 2020 a v těchto dnech si tedy připomínáme 20. výročí jejího založení.
 • V měsíci červenci letošního roku, jsme si připomenuli a dnešního dne také, 69. výročí přijetí zákona o OSH. Datum 11. července, si připomínáme jako den Pohraniční stráže.

V příštím roce oslavíme již 70. výročí a předpokládá se, že bude u této příležitosti svoláno celostátní setkání bývalých příslušníků PS do města Nymburk na den 12. června 2021.

 • Tak jako každoročně, tak i letos se v náhradním termínu uskutečnilo setkání jihomoravských pohraničníků v Břeclavi, dne 29. srpna 2019, od 13.00 hodin.

U příležitosti 69. výročí přijetí zákona o OSH, se uskuteční řada setkání v rámci KČP v celé ČR, SR, včetně setkání bývalých pohraničníků na rotách, kde sloužili, v rámci možnosti.

 • Dne 5. září 2020, se mělo uskutečnit setkání, u příležitosti 76. výročí SNP u pomníku padlých francouzských partyzánů na vrchu Zvonica u Strečna a 73. výročí porážky banderovců na Slovensku, u pomníku SNP a padlých příslušníků SNB v obci Varín. V důsledku přijatých opatření, se tato akce neuskuteční.
 • Dne 21. listopadu 2020, si připomeneme, 125. výročí narození našeho bývalého prezidenta armádního generála Ludvíka Svobody, na setkání v jeho rodné obci Hroznatíně.
 • Dne 24. prosince 2020, si pak připomeneme 99. výročí narození našeho bývalého velitele PS, gen. por. Ing. Františka Šádka.

Připomenul, že v průběhu roku se uskuteční řada dalších akcí, v rámci celé ČR a SR.

V letošním roce oslavila řada členů KČP významná životní jubilea.

85. narozeniny - zakladatel sekcí OSH a čestný předseda NR KČP, plk. RSDR Milan RICHTER, CSc.,

70. narozeniny-předseda NR KČP, mjr. JUDr. Gustav Janáček,

90. narozeniny-bývalý náčelník VŠ SNB v Holešově a Bratislavě, plk. doc. PhDr. Miloslava Adamce, CSc.,

75. narozeniny oslavila také naše členka držitelka Vlasteneckého řádu a Řádu přátelství KČP, přítelkyně Marie Živná,

60. narozeniny, svob. vz. Ladislav Nekvapil,

95. narozeniny oslaví, prof. Ing. Zoe Klusáková-Svobodová, CSc.,

Další životní jubilea oslavili a oslaví i naši členové KČP Jemnice.

Níže jmenovaným předal pamětní listy a ženám kytičky, předseda KČP Jemnice, přítel Ján Lajda.

91. narozeniny-přítel Zdeněk Rolínek,

80. narozeniny-přítelkyně Marie Mocharová,

70. narozeniny-přítelkyně Božena Zerzová,

70. narozeniny-přítel Miroslav Vlašín

65. narozeniny-přítel Rostislav Hynek

65. narozeniny-přítel Ľubomír Kružic,

65. narozeniny-JUDr. Stanislav Šprtel

65. narozeniny-přítel Rudolf Zbín

Dále oslavili a oslaví v nejbližším období narozeniny i další členové a hosté:

Přítel Rudolf Zbín poděkoval předsedovi KČP Jemnice příteli Jánu Lajdovi, za předání pamětních listů a kytiček a popřál jubilantům a všem přítomným a jejím rodinným příslušníkům hodně zdraví, štěstí a do dalších let hodně životního elánu.

Jubilantům zazněla k jejich významnému životnímu jubileu skladba: "Živijó, živijó, živijó."

· Zprávu o činnosti KČP Jemnice za léta 2000 až 2020, přednesl předseda přítel Ján Lajda.

Ve svém vystoupení krátce připomenul jen nejdůležitější události a akce. Členové byli s akcemi seznamování při pravidelných setkáních, na kterých byli seznamování s činností NR a Jm KR KČP i akcemi za uplynulé období, proto nebylo nutné dosavadní činnost rozvádět.

Přítel Rudolf Zbín, zpracoval Kroniku KČP Jemnice, za léta 2000-2020, která obsahuje téměř 450 stánek, včetně obrazového materiálu, kde jsou jednotlivé pořádané akce zmíněny, takže zájemci z řad členů, si budou moci po doplnění průběhu z dnešního slavnostního setkání tuto kroniku, která bude vydána na DVD pořídit.

Před přestávkou si účastnící setkání vyslechli tzv. hraničářskou hymnu- "Na Starém Mohelně."

Následovala přestávka- 30 minut

V průběhu přestávky, bylo pořízeno společné foto účastníků setkání.

Následovala společná slavnostní večeře, (smažený vepřový řízek s bramborovým salátem) a občerstvení dle výběru.

Za perfektní přípravu jídla a obsluhu, poděkoval personálu a vedení, za všechny přítomné přítel Rudolf Zbín.

Ke kávě byly členům připraveny zákusky, s logem k 20. výročí založení KČP Jemnice.

Poděkování za přípravu zákusků zaslouží také švagrová předsedy KČP Jemnice.

Na zpříjemnění nálady v průběhu přestávky hrály účastníkům vybrané české, slovenské lidové písníčky a hraničářské písničky.

· Předání ocenění Jm KR KČP, NR KČP a KČP Jemnice.

Zazněla slavnostní fanfára,

-na návrh výboru KČP Jemnice a po schválení Okresní a Krajskou radou KČP, udělila Jm KR KČP a Národní Rada KČP ocenění těmto členům:

· Čestné uznání národní Rady KČP-Za pevné vlastenecké postoje a aktivní podíl na obraně českých a slovenských národních zájmů,

 • příteli Zdeňku Bártkovi
 • příteli Jaroslavu Sekaninovi
 • příteli Jaroslavu Štěpničkovi
 • příteli Rostislavu Hynkovi,
 • příteli Stanislavu Průšovi,
 • příteli Jiřímu Kinclovi

2. Plaketu národní Rady KČP-Za obětavou práci pro vlast,

- příteli Vilému Oulehlovi

· Medaili NR KČP-III. stupně-Za Zásluhy o rozvoj KČP,

 • příteli Břetislavu Macečkovi

- příteli Václavu Pechovi

- příteli Miloslavu Žákovskému

· Medaili NR KČP-II. stupně-Za Zásluhy o rozvoj KČP,

 • příteli Ing. Zdeňku Dvořákovi

5. Medaili NR KČP-I. stupně-Za Zásluhy o rozvoj KČP,

- příteli Miroslavu Koláčkovi,

- příteli JUDr. Jaroslavu Baťkovi a

- Místnímu KČP Jemnice,

· Vlastenecký řád NR KČP-Za obětavou práci, příkladné vlastenectví a zásluhy o rozvoj KČP,

 • příteli Jánu Lajdovi

· Řád přátelství - Za mírovou spolupráci mezi národy, (Za příkladné vlastenectví, aktivní zásluhy, o udržení míru a internacionální spolupráci),

 • příteli Zdeňku Rolínkovi,
 • příteli Svatomíru Pokornému a

- příteli Miroslavu Vlašínovi.

Ocenění předal místopředseda NR a předseda Jm KR KČP KČ, přítel Miroslav Vlašín a předseda OR KČP ve Znojmě, přítel Svatomír Pokorný.

· Dále předal přítel Miroslav Vlašín, pamětní medaili, k 60. výročí pohraničních vojsk NDR, z pověření předsedy Klubu pohraničních vojsk a civilních zaměstnanců NDR, pplk. Egona Hammerschmidta,

 • plk. v.v. Rudolfu Zbínovi, Ph. D.,
 • a čestné uznání KČP Jemnice, jako uznání za vynikající přínos, kterého bylo dosaženo při výchově a udržování našich společných tradic, spolupráce a přátelství.

Toto čestné uznání převzal předseda KČP Jemnice, přítel Ján Lajda.

-----------

Přítel Rudolf Zbín, pogratuloval jménem výboru KČP Jemnice, všem oceněným a poděkoval jim za jejich dosavadní činnost.

V další části proběhlo předání ocenění KČP Jemnice.

· Čestné uznání KČP Jemnice-Za dlouholetou spolupráci, záslužnou činnost, rozvoj a propagaci KČP Jemnice

 • příteli Miroslavu Vlašínovi
 • příteli Svatomíru Pokornému
 • příteli JUDr. Jaroslavovi Baťkovi
 • příteli RSDr. Oldřichu Kuklovi
 • příteli Václavu Pechovi
 • příteli Mgr. Václavu Pechovi

Dále byla a budou čestná uznání předána následujícím členům KČP.

 • RSDr. Milanu Havlíčkovi - šéfredaktorovi časopisu, "Hraničář,"
 • redakční radě časopisu "Hraničář,"
 • a WEBmasterovi, Ing. Milanu Šťovíčkovi
 • plk. RSDr. Milanu Richterovi, CSC., - čestnému předsedovi NR KČP a zakladateli sekcí OSH
 • JUDr. Rudolfu Peltanovi-bývalému předsedovi NR KČP
 • JUDr. Gustavu Janáčkovi - předsedovi NR KČP
 • Příteli Jaroslavu Hudcovi-I. místopředsedovi NR KČP

a některým dalším zasloužilým členům, kteří v průběhu let spolupracovali s KČP Jemnice

--------

· Čestné uznání KČP Jemnice-Za dlouholetou aktivní a iniciativní činnost ve funkci předsedy a člena výboru KČP Jemnice,

 • příteli Zdeňku Rolínkovi
 • příteli Jánu Lajdovi
 • příteli Miroslavu Koláčkovi
 • příteli Bohumilu Koupilovi
 • příteli Rudolfu Zbínovi

Čestná uznání předal přítel Miroslav Vlašín a přítel Svatomír pokorný.

------

· Medaile KČP Jemnice-Za obětavou práci pro vlast, příkladné vlastenectví, projev cti, příslušnost a hrdost ke KČP

- příteli RSDr. Antonínu Rychlíkovi

- přítelkyni Miladě Lajdové

- příteli Jaroslavu Štěpničkovi

- přítelkyni Boženě Zerzové

- příteli Ľubomíru Kružicovi

- přítelkyni Marii Mocharové

Medaile KČP Jemnice předal předseda, přítel Ján Lajda.

· Slavnostní dekorování praporů KČP a SLS pamětní stuhou

Dne 20. června 2020, byl slavnostně dekorován prapor NR KČP, stuhou KČP Jemnice, u příležitosti 20. výročí jejího založení.

Dekorování provedl předseda NR KČP, JUDr. Gustav Janáček a I. místopředseda NR KČP, přítel Jaroslav Hudec.

Za znění slavnostní fanfáry, předseda KČP Jemnice přítel Ján Lajda, slavnostně dekoroval stuhou KČP Jemnice, u příležitosti jejího 20. výročí založení, prapory KČP a společnosti Ludvíka Svobody,

 • prapor KČP Jihomoravského kraje,
 • - prapor okresu Znojmo,
 • -prapor okresu Břeclav,

a prapor Společnosti Ludvíka Svobodu,

.....................

· Diskuse

V diskusi vystoupila řada hostů i členů KČP.

Zavzpomínali nejen na akce pořádané v rámci KČP, ale také zavzpomínali na roky služby u PS a SNB.

Lze zmínit vystoupení čestného předsedy KČP Jemnice, přítele Zdeňka Rolínka, předsedy OR KČP Znojmo, přítele Svatomíra Pokorného, místopředsedu NR a Jm KR KČP, přítele Miroslava Vlašína, ale i řady dalších.

Přítel Rudolf Zbín se zmínil o zpracování Kroniky KČP Jemnice a o časopisu "Hraničář," vyzval přítele Miroslava Vlašína, aby jménem členů KČP Jemnice, poděkoval šéfredaktorovi a redakční radě, za dlouholetou práci a propagaci a za vytištění článků o činnosti KČP Jemnice.

Vyzval přítomné, kteří ještě tento časopis neodebírají, aby tak učinili. Ročné předplatné je 200,- Kč. Seznámil je s tím, že kontakt na redakci, mají u stolku s vystavenými časopisy Hraničáře, včetně údajů pro uhrazení předplatného. Adresa: Klub českého pohraničí, z.s., Politických vězňů 9, 111 21 Praha 1,

(č.u. 882 211 319 / 0800, e-mail: redakce.hranicar@centrum.cz, -Jaroslav Hudec- tel.: 222 897 561, 606 538 290- každé úterý od 09.00 do 16.00 hod.

 • Pozval přítomné, na již vzpomínanou akci, ke 125. výročí narození armádního generála Ludvíka Svobodu v jeho rodné obci Hroznatíně, dne 21. listopadu 2020.

10.) Závěr provedl předseda přítel Ján Lajda.

Poděkoval všem hostům a členům za účast na slavnostním setkání, u příležitosti 20. výročí založení KČP Jemnice a popřál všem do dalšího období hodně zdraví, štěstí a životního elánu.

Poděkoval personálu a obsluze, za perfektní zajištění slavnostní večeře a občerstvení,

příteli Ing. Zdeňku Dvořákovi, za provedenou projekci kroniky KČP Jemnice,

příteli Karlu Oprchalovi, za provedenou ukázku medailí a odznaků, s tématikou PS

a také fotografce paní Heleně Šestákovi, za pořízení fotografií z průběhu slavnostního setkání.

Předseda KČP Jemnice, přítel Ján Lajda popřál všem přítomným i rodinným příslušníkům do dalších let pevné zdraví, štěstí a životního elánu. Popřál také všem bezpečný návrat do svých domovů.

Setkání bylo ukončeno skladbou Nini Rossiho, Il Silenzo, z roku 1965.

Slavnostní setkání u příležitosti 20. výročí založení KČP Jemnice, probíhalo v krásném renovovaném prostředí restaurace, U Víta, v příjemném, přátelském a kamarádském prostředí.

Na setkání bylo přítomno něco přes 40 účastníků. Toto muselo být částečně omezeno z důvodu kapacitu sálu.

Výbor KČP Jemnice konstatoval, že slavnostní setkání splnilo svůj účel a že vše proběhlo bez větších problémů.

---------------

Text: -přítel Rudolf Zbín, Ph.D.

Foto: paní Helena Šestáková a přítel Rudolf Zbín, Ph.D.

FOTOALERIE: