10. zasedání Moravskoslezské krajské rady KČP.

09.06.2020

Dne 6. 6. 2020 se uskutečnilo 10. zasedání Moravskoslezské krajské rady KČP v Lomnici u Rýmářova ležící v Nízkém Jeseníku pod horou Slunečnou.Před jednáním se členové krajské rady zastavili v Lomnici u pomníků v místě zajateckého tábora Stalag, ve kterém za otřesných podmínek zemřelo během války přes čtyři sta válečných zajatců většinou sovětské armády. Zde členové uctili památku položením kytic, prohlídkou místa zajateckého tábora a následně se přesunuli se na místní hřbitov. Poblíž kostela nad obcí je jeden z největších zajateckých hřbitovů na Moravě s důstojně upraveným památníkem. Původně u památníku stála plastika představující truchlící ženu, jejímž autorem je sochař Gibala. V nedávné době byla socha odstraněna a nahrazena kamenným reliéfem a bronzovou růží. I zde členové uctili památku položením kytic a tichou vzpomínkou na zemřelé. Poté v místním pensionu Lomnický Šenk se uskutečnilo zasedání MS KR KČP. Na začátku proběhla beseda s př. Jaroslavem Jelínkem, který nás seznámil s historií tábora smrti a utrpení v Lomnici. Poté začalo jednání, které se zaměřilo na kontrolu závěrů z 9. zasedání MS KR KČP, informace z jednání VNR a NR KČP, příprava automobilového zájezdu na mezinárodní setkání na Slovensku, dobrovolné členské příspěvky, příprava setkání 3. krajských rad KČP v říjnu a další důležité body.

Jan Gara (MS KR KČP)

Fotogalerie: