10. let Veteránů Pohraniční stráže Ostrava.

29.12.2019

Psal se 16. prosinec 2009 a díky telefonnímu rozhovoru s přítelem Zdeňkem se sešli v restauraci Havránek čtyři Veteráni Pohraniční stráže Ostrava. Zdeněk, Martin, Ivo a Láďa Nekvapil. Tím definitivně započala éra setkání Ostravských pohraničníků. V dalších letech se přidávali další pohraničníci VZ nebo VV a tím také přibývala četnost setkání, až se ustálila na jarním, letním, podzimním a zimním. Je třeba poděkovat paní Chodníčkové, majitelce restaurace Havránek, která nás přijala a naše setkání v její restauraci již tradičně probíhají. Sekce OSH Ostrava pod vedením MěR KČP Václava Soukupa Ostrava si vzala toto setkávání pod patronaci. Do dnešních dnů registrujeme na 200 Veteránů Pohraniční stráže z Ostravy a okolí. Přijíždějí i další. Jsou z různých koutů naší republiky i Slovenska.

Oslava 10 let Veteránů PS Ostrava se uskutečnila 20.12.2019. Na setkání jsme si připomněli desetiletou činnost, vzpomněli na kamarády, kteří se nedožili těchto dnů a uctili tichou vzpomínkou. Zimního - vánočního setkání se zúčastnilo na 50 veteránů. Jeden nelitoval dlouhé cesty a přijel až z Košic. Po úvodním uvítání a vyhlášení volné zábavy se ve vzpomínkách každý z přítomných vrátil na státní hranici. K pomníčku v úseku, fotce v kronice roty, nebo jen hlášení mimořádné události, či k pokusu o přechod státní hranice. Příběhy z čáry probíhají hlavami těch, najednou dvacetiletých "veteránů. Odměnou za účast je i malý dáreček - pozornost od Ježíška - obsahující mini vlaječku akce, CD hraničářských písniček a PF 2020. Po chvíli je již v plném proudu srdečná vzpomínková diskuse. Objevují se jako vždy dobové fotografie a vzpomíná se na základní vojenskou službu v různých místech našeho pohraničí. Hodiny ubíhají a nikomu se nechce vracet do dnešní reality. Ale bohužel čas je neúprosný a vše má svůj konec. Loučíme se. Další setkání proběhne dne 24.04.2020 po velikonočních svátcích tradičně od 17,00hodin.

Sekce Ochránců státních hranic při MěR KČP Ostrava, MěR KČP Ostrava, Ostravští veteráni Pohraniční stráže přejí všem, kdo svůj život, byť i jen na čas, spojili se službou na státní hranici: Klidné, spokojené Vánoce a úspěšný rok 2020.

Jan Gara a Ladislav Nekvapil - KČP VS Ostrava

Fotogalerie: