9. Městský sněm Klubu českého pohraničí, z. s. Václava Soukupa Ostrava

26.10.2021

Dne 16. října 2021 se uskutečnil v pořadí již 9. Městský sněm KČP, z s. Václava Soukupa Ostrava. Sněm se konal v zasedací místnosti Městského výboru Komunistické strany Čech a Moravy Ostrava na Českobratrské ulici. Sněmu se zúčastnili členové městské organizace, dále sympatizanti a hosté z ČSBS, KSČM, LKŽ JJ, LKŽ BHD a veteráni České Policie.

V úvodu sněmu po procedurálních otázkách, byla přednesena stávajícím předsedou Městské organizace KČP, z. s. Václava Soukupa Ostrava př. Janem Garou, obsáhlá Zpráva o činnosti MěO KČP Václava Soukupa Ostrava za uplynulé období 2017-2021. Následně byly předneseny zprávy o hospodaření za uplynulé období, přednesené hospodářkou MěR př. Janou Plonkovou a kontrolní zpráva přednesenou předsedou kontrolní komise př. Milanem Poledníkem.

Po přednesených zprávách následovala diskuse, ve které vystoupili jak členové KČP, tak hosté. Po vystoupení veterán Policie České republiky kpt. v.v. Milan Hajný předal předsedovi MěR KČP př. Garovi jménem Prezidia Veteránu Policie České republiky Čestnou medaili II. stupně.

Dalším bodem byly volby a byla zvolena nová Městská rada KČP, z. s. Václava Soukupa Ostrava, a to ve složení:

 • předseda - Jan Gara
 • místopředseda - Ladislav Nekvapil
 • členové Jana Plonková, Zdeněk Sirůček, František Mareš, Ján Katreniak, Eduard Niedoba 

Městské kontrolní komise KČP z. s. Václava Soukupa Ostrava ve složení:

 • předseda - Milan Poledník
 • člen - Pavel Holas.

Na Městském sněmu byla také předána ocenění členům, sympatizantům a hostům za aktivní práci a spolupráci s KČP.

 • Čestné uznání MěR KČP, z. s. Václava Soukupa Ostrava: Nekvapilovi a Niedobovi
 • Plaketa Národní rady: Šplíchalovi, Holasovi, Vozkové, Galinině, Francírkovi.
 • Medaile Národní rady 3. stupně: Jakubkovi, Marešovi, Dvořákové, Šestákovi.
 • Medaile Národní rady 2. stupně: Dutkové, Šimčíkovi a Sekci OSH při MěR KČP VS Ostrava.
 • Medaile Národní rady 1. stupně: Dvořákovi a Plonkové
 • Vlastenecký řád Národní rady: Sirůčkovi.
 • Stuhy 70. Výročí přijetí zákona č.69/1951Sb, byly uděleny - MěO KČP Václava Soukupa Ostrava, SekcI OSH při MěR KČP VS Ostrava a 15.bPS České Budějovice.
 • Pamětní medaile k 70. výročí přijetí zákona OSH - Honorárnímu konzulu Ruské federace v Ostravě př. Zedníkovi, kpt. v.v. Hajnému, veteránu Policie České republiky a 15. bPS České Budějovice.

Závěrečné slovo patřilo nově zvolenému předsedovi MěR KČP, z. s. Václava Soukupa Ostrava Janu Garovi.

Sněm splnil své úkoly a vytýčil si hlavní úkoly na období 2021-2025. Za hladký průběh je třeba poděkovat pracovnímu předsednictvu, ale také zázemí tvořené Janou Plonkovou a Františkem Marešem.

Jan Gara, KČP, z. s. Václava Soukupa Ostrava

Fotogalerie: