8. celostátní setkání OSH - fotogalerie

19.06.2021

Dne 19. června 2021 uspořádal Klub českého pohraničí spolu se sekcemi ochránců státních hranic 8. celostátní setkání, na němž bylo hlavním programem připomenutí si zákonných norem stanovených pro zabezpečení ochrany státních hranic, připomenutí si statečných činů těch, kteří při náročné službě, kterou je pověřil náš lid, položili své životy.

Účastníci si připomněli skutečnost, že Pohraniční stráž byla pověřena úkolem chránit státní zřízení, majetek a práva občanů naší republiky.

Setkání se mimo jiné hosty zúčastnil starosta slovenské obce Tvrdošovce Ing. Marián TÓTH, obce, odkud pocházel voj. Josef Ludas, který položil život při plnění úkolů OSH na Svatém Kříži u chebské brigády PS dne 21. 1. 1981.

Jarda Mühlberger


Fotogalerie: