13. zasedání Moravskoslezské krajské rady KČP.

26.10.2021

Dne 25. 9. 2021 se uskutečnilo 13. zasedání Moravskoslezské krajské rady KČP v Lomnici u Rýmářova. Před jednáním se členové krajské rady zastavili v Lomnici u pomníků v místě zajateckého tábora Stalag, pobočného koncentračního tábora Osvětim, ve kterém za otřesných podmínek zemřelo během války přes čtyři sta válečných zajatců většinou sovětské armády. Zde členové MS KR KČP uctili památku za účasti starosty obce, spolků a přímé účastnice tábora položením kytic a tichou vzpomínkou na zemřelé. Poté v místním pensionu Lomnický Šenk se uskutečnilo zasedání MS KR KČP. Na začátku proběhla beseda, kterou řídil př. Jelínek. Vystoupila přímá účastnice tábora paní Ksiažkiewicz Krystyna, která nás seznámila s historií tábora smrti a utrpení v Lomnici. Poté začalo jednání, které se zaměřilo na kontrolu závěrů z 12. zasedání MS KR KČP, informace z jednání VNR a NR KČP, dobrovolné členské příspěvky, příprava městských sněmů v letošním roce a další důležité body.

Jan Gara, MS KR KČP

Fotogalerie: