Hlavní město Praha

PF´2021

Vážení přátelé, Pražská rada KČP Vám všem přeje klidné a pokojné prožití Vánočních svátků, od Ježíška ten dárek nejcennější: zdraví , rodinu, přátele a kamarády. V Novém roce 2021, roce 70. výročí vzniku československé Pohraniční stráže, přejeme mnoho zdraví, sílu porazit Covida a sejít se na oslavách Dne Pohraniční stráže s přáteli a kamarády.
K přání se připojuje i SMEČ - skupina memoriálních činností KČP, děkujeme všem, kteří nám pomohli přiblížit osudy Těch, co se nevrátili... Věříme, že i v roce 2021 se budeme moci znovu na Vás obrátit s prosbou o pomoc při našem pátrání.

Miloš Zahradník -  1.místopředseda PR KČP, SMEČ
Ing. Václav Tomeš - předseda PR KČP 


Aktuality - Hlavní město Praha

Dne 25.března 2019 se uskutečnilo pietní zastavení u hrobu desátníka Pohraniční stráže Václava Konigsmarka na jednom z pražských hřbitovů.U hrobu byla rozvinuta zástava pražské organizace Klubu českého pohraničí.Po přivítání se účastníci seznámili s životním příběhem Václava Konigsmarka.

Koncem roku 2018 uskutečnila Pražská rada KČP pietní setkání a vzpomínku na Olšanském hřbitově u hrobů zakladatele Pohraniční stráže generálplukovníka Ing. Miroslava Šmoldase a plukovníka Pohraniční stráže Ing. Jiřího Vrzala. Desítky bývalých příslušníků Pohraniční stráže (PS) a členů Klubu českého pohraničí si vyslehly vystoupení a vzpomínky...

Vážení přátelé,přeposílám Vám fotky z pietního zastavení u hrobu generálporučíka ing. Františka Šádka dne 20.12.2018 v Praze Liboci.Zároveň byli připomenuti pohraničníci,kteří se v měsíci prosinci nevrátili ze služby a byli zapsání na věčné časy do stavu svých rot Pohraniční stráže. Miloš KUKLA +3.12.1979 a PEPÍK ULRICH 20.12.1964.Autorem...

V době dřívější i v současnosti jsme zavalováni polopravdivými až výslovně lživými informacemi, šířenými slovem i písmem maintreamovými médii. V tomto směru zvlášť významnou úlohu hraje ČT. Místo vyváženého objektivního zpravodajství se setkáváme s nechutnou, odpudivou propagandou, jež se nezastaví před ničím. Objektem útoků, skrytých nebo již...

z pověření pana předsedy vlády odpovídám na Váš dopis, který jsme obdrželi dne 26. srpna 2016. Jedná se už o několikátý dopis týkající se problematiky česko-německých vztahů, který otevírá otázku eventuálních plateb reparací, na kterou jste se již přinejmenším jednou dotazoval, a to v dopise ze dne 9. října 2015 (čj. 17255/2015-OAI). Přesto jsem si...