Hlavní město Praha

Aktuality - Hlavní město Praha

V době dřívější i v současnosti jsme zavalováni polopravdivými až výslovně lživými informacemi, šířenými slovem i písmem maintreamovými médii. V tomto směru zvlášť významnou úlohu hraje ČT. Místo vyváženého objektivního zpravodajství se setkáváme s nechutnou, odpudivou propagandou, jež se nezastaví před ničím. Objektem útoků, skrytých nebo již...

z pověření pana předsedy vlády odpovídám na Váš dopis, který jsme obdrželi dne 26. srpna 2016. Jedná se už o několikátý dopis týkající se problematiky česko-německých vztahů, který otevírá otázku eventuálních plateb reparací, na kterou jste se již přinejmenším jednou dotazoval, a to v dopise ze dne 9. října 2015 (čj. 17255/2015-OAI). Přesto jsem si...

postupuji Vám petici "Ne strategickému dialogu ČR - SRN! Ano strategickému dialogu ČR - SR! Nechť v referendu rozhodne svrchovaný lid!" ze dne 7. ledna 2016.

v souladu s čl. 18 Listiny základních práv a svobod a petičním zákonem se na Vás obracím s následující peticí.

Pražská rada KČP,zve na 1. máj 2016,který se koná v neděli 1. května od 9.00 do 12.30u Křižíkovy fontány na Výstavišti v Praze 7 - HolešovicíchOrganizátorem je KV KSČM PrahaPražská rada KČP se připojujek pietním akcím k 71. výročí osvobození PrahyRudou armádou a Pražského povstání,které pořádá KV KSČM PrahaPondělí 2. května- 14.00 Vokovický...

Klubovou hymnou, slavným husitským chorálem "Ktož jsú boží bojovníci", bylo 14. ledna 2016 zahájeno Pražské shromáždění KČP. Poté přítomní uctili památku těch, kteří se jednání nedočkali a řady Klubu českého pohraničí opustili.