Hlavní město Praha

Aktuality - Hlavní město Praha

z pověření pana předsedy vlády odpovídám na Váš dopis, který jsme obdrželi dne 26. srpna 2016. Jedná se už o několikátý dopis týkající se problematiky česko-německých vztahů, který otevírá otázku eventuálních plateb reparací, na kterou jste se již přinejmenším jednou dotazoval, a to v dopise ze dne 9. října 2015 (čj. 17255/2015-OAI). Přesto jsem si...

postupuji Vám petici "Ne strategickému dialogu ČR - SRN! Ano strategickému dialogu ČR - SR! Nechť v referendu rozhodne svrchovaný lid!" ze dne 7. ledna 2016.

v souladu s čl. 18 Listiny základních práv a svobod a petičním zákonem se na Vás obracím s následující peticí.

Pražská rada KČP,zve na 1. máj 2016,který se koná v neděli 1. května od 9.00 do 12.30u Křižíkovy fontány na Výstavišti v Praze 7 - HolešovicíchOrganizátorem je KV KSČM PrahaPražská rada KČP se připojujek pietním akcím k 71. výročí osvobození PrahyRudou armádou a Pražského povstání,které pořádá KV KSČM PrahaPondělí 2. května- 14.00 Vokovický...

Klubovou hymnou, slavným husitským chorálem "Ktož jsú boží bojovníci", bylo 14. ledna 2016 zahájeno Pražské shromáždění KČP. Poté přítomní uctili památku těch, kteří se jednání nedočkali a řady Klubu českého pohraničí opustili.

Památník padlým strážcům kdysi československých státních hranic odhalili v neděli 26. října 2008 v Cínovci na Teplicku představitelé českých vlasteneckých organizací. Přítomno bylo na dva tisíce lidí. Akci připravila při příležitosti 90. výročí vzniku samostatné ČSR Národní rada Klubu českého pohraničí (NR KČP). Památník je ze žuly s obrazem psí...