Vítejte ve Zlínském kraji.

Zlínský kraj se nachází ve východní části střední Moravy. Rozloha kraje činí 3 964 km2, což představuje 5 % plochy České republiky. Na území Zlínského kraje žilo po posledním sčítání v roce 2001 celkem 598 339 obyvatel (5 procent obyvatelstva České republiky). Podíl obyvatel Zlínského kraje na HDP ČR je přibližně 5 procent. Populace je z velké Části tvořena venkovským obyvatelstvem. V kraji se nenachází žádné město s více než 100 000 obyvateli. V kraji je 297 obcí, z toho 28 měst.

1. ledna 2003 převzaly od zrušených okresních úřadů část kom­petencí obce s rozšířenou působností:

Bystřice pod Hostýnem, Holešov,Kroměříž, Luhačovice, Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vizovice, Vsetín, Zlín.

Od stávajících obcí s pověřeným obecním úřadem se liší rozsahem výkonu státní správy.

Základnu hospodářství Zlínského kraje tvoří průmyslové podniky. Největší podíl má nyní průmysl gumárenský, všeobecné strojírenství, textilní, oděvní, kožedělný a elektrotechnický průmysl. Registr ekonomických subjektů čítá přes 110 000 zápisů (přes 96 000 soukromých podnikatelů, asi 9 500 obchodních společností, několik desítek státních podniků a přes 250 družstev). Na území Zlínského kraje existuje 17 mikroregionů, jejichž základem je dobrovolná spolupráce obcí. Z hlediska rozvoje regionu má zásadní význam vznik Univerzity Tomáše Bati v roce 2000.

Na Zlínsku má tradici i filmová tvorba, kte­rou založil ve 30. letech T. Baťa. Je zde pohoří Chřiby, část Dolnomoravského úvalu, Bílých Karpat (jejich součástí je biosférická rezervace UNESCO), Javorníků, Moravsko­slezských Beskyd. Na severu je hostýnsko-vsetínská horná tíná.

Historie vzniku KČP Zlínského kraje

Na základě podnětu Národní rady KČP a jmenovitě jeho místopředsedu Dr. Milana Richtra byla v Informačním zpravodaji OVKSČM v rámci okresu Kroměříž vyhlášena výzva zájemcům o členství v KČP ke schůzce. Významně vznik KČP ZK podpořil i předseda OV KSČM Vladimír Křemeček a předseda MV KSČM v Holešově Dr. Ludvík Tureček.

Dne 1.10.2003 došlo k setkání zájemců, kterých se na poprvé sešlo asi 20 především z Kroměřiže a Holešova. Toto setkání řídil př. Tureček Ludvík, který zároveň uvedl smysl tohoto občanského sdružení. Bylo jednomyslně rozhodnuto v duchu Stanov KČP, že se budeme oslovovat slovem "přítel". Př. Haviar Štefan poté seznámil přítomné s Programem a Stanovami KČP. Na základě uvedených dokumentů se přítomní, kteří s tím souhlasili přihlásili o členství.

Po této úvodní části př. Tureček navrhl z přítomných jmenovitě na zvolení funkcionářů krajské rady KČP Zlínského kraje, jedná se o tyto členy: Haviar Štefan, Holešov, Jurina Rudolf, Kroměříž, Klimpelle Bohumil, Kotek František, Rozehnal Vilém, Rychtařík Jindřich. Tureček Ludvík Jme­novaní s návrhem souhlasili, stejně tak jako všichni přítomní.

Dne 25.11.2003 se tito navržení kandidáti sešli na další schůzi a zvolili jednotlivé funkcionáře KR. Nejprve byl navržen zástupce KR ZK do NR KČP. Do této funkce byl zvolen Doc. Ing. Jindřich Rychtařík, CSs. a za předsedu KR KČP ZK byl navržen a také zvolen doc.Ing. Bohumil Klimpelle, CSc.

Do dalších funkcí byli navrženi tito členové KR: Jednatel: Ing.Štefan Haviar, Hospodář: Dr.Ludvík Tureček, Mluvčí a propagace: Rudolf Jurina, Členové KR: František Kotek, majitel budovatel mu­zea PS a SNB v Osičanech, JUDr. Vilém Rozehnal.

Všichni dostali za úkol seznámit se s Programovým dokumentem NR KČP a Stanovami KČP.

Krajská rada si stanovila tyto základní úkoly:

  • získávat v rámci celého kraje nové členy,

  • zahájit odběr celostátního zpravodaje KČP "Hraničář" a přispívat do něj,

  • připravit 1. setkání členů a příznivců KČP v rámci kraje,

  • připravit reálný plán činnosti na každý kalendářní rok,

  • podporovat a podílet se na doplňování Muzea PS a SNB exponáty,

  • získávat finanční zdroje pro rozvoj naší činnosti,

  • rozšiřovat síť místních klubů v rámci celého kraje,

  • podílet se na údržbě vybraných pomníků a památníků padlých vlastenců

 

Kalendáře akcí KČP, z.s.

Návod jak pracovat s kalendářem ke stažení ZDE.

 

Zlínský kraj - Aktuality

Návštěva u generála.

13.12.2017 07:18
Členové a příznivci  KČP Aťka Valentová, Alenka Hoffmannová a Zdeněk Vejpustek navštívili dne 9.12. 2017  ing. generál poručíka Vojtěcha Srovnala ve vojenské nemocnici v Praze. Předali mu nejnovější časopis Hraničář, knihu Na každém kroku boj a malé občerstvení. V příjemném...

Mikuláš ve Vsetíně

09.12.2017 18:29
Už 15. ročník střelecké soutěže žáků ze vzduchové pušky proběhl 6.12. 2017 v tělocvičně ZŠ Trávníky ve Vsetíně. Soutěže se účastnilo 16 závodníků, převážně nižších tříd. Menší žáci potřebovali pomoc při nabíjení, proto pořadatelé snížili počet střel do terče. To ovšem nebylo na závadu při...

Pochod světlušek …

21.11.2017 19:50
Byl to úžasný pochod. 7.11. jsme se prošli za pěkného, podzimního počasí, přírodou nad městem a zakončili u táboráku se špekáčkama a kytarou. Nálada byla vynikající a tato pohoda nás neopustila ani po cestě zpět.. To už jsme si svítili na cestu svítilnama, baterkama, (někteří i očima) jako...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>