Klub českého pohraničí, o. s., v Plzeňském kraji v roce 2014

 

Akce Termín
Zasedání Krajské rady KČP Plzeňského kraje 20. 3. 2014
22. 5. 2014
Setkání pohraničníků a jejich přátel

Blovice
Sušice
Poběžovice
Chodová Planá


17. 05. 2014  od 15.00
28. 06. 2014  od 15.00
12. 07. 2014  od 14.00
30. 08. 2014  od 11.00

Městská rada Klubu českého pohraničí, o. s., v Plzni  

Zasedání MěR KČP

06. 01. 2014
03. 02. 2014
03. 03. 2014
07. 04. 2014
05. 05. 2014
02. 06. 2014
07. 07. 2014
04. 08. 2014
01. 09. 2014
06. 10. 2014
03. 11. 2014
01. 12. 2014                                 

Uctění památky obětem bombardování Plzně v dubnu 1945

u památníku v Sousedské ulici

Jateční třída

Habermannovo náměstí

 

17. 04. 2014 v 10.00

17. 04. 2014 v 11.00 

17. 04. 2014 ve 14.00   

Pietní vzpomínka u nacistického popraviště na střelnici v Lobzích 06. 05. 2014  ve 14.00
Tradiční setkání pohraničníků v Blovicích 17. 05. 2014  od 15.00
Městský sněm KČP 29. 05. 2014
Shromáždění u Památníku padlých ochránců hranic ČSR na Cínovci 28. 06. 2014 v 11.00
Akce ve spolupráci s dalšími organizacemi a občanskými sdruženími  
Mezinárodní den žen v sále domu Peklo 05. 03. 2014  v 15.00
Prvomájové shromáždění u Branky 01. 05. 2014  v 10.00
Štafeta vzpomínek, náměstí Míru 05. 05. 2014  v 10.00
Pietní vzpomínka u Památníku sovětských vojáků na Ústředním hřbitově 06. 05. 2014  v 16.00
Pietní vzpomínka – nacistické popraviště Lobzy 08. 06. 2014 v 9.30
Pietní vzpomínka u Památníku sovětských vojáků na Ústředním hřbitově 06. 05. 2014  v 16.00
 Pietní akt u Památníku Stanka Vodičky (Rumburská vzpoura), Lobzy, Revoluční ulice  29.05. 2014  v 11.00
Vzpomínka na popravu českých vlastenců za heydrichiády, Vejprnice 21. 06. 2014 v 10.00
Pietní vzpomínka zastřelených hladových dětí v roce 1918, Koterovská ulice 20. 06. 2014  ve 14.00
Vzpomínkové shromáždění k 599. výročí mučednické smrti Mistra Jana - Husa v Husově parku v Doubravce 03. 07. 2014  v 16.00
XIV. hledání Radyňského pokladu – první zvonění, na návsi v Černicích 06. 09. 2014  od 10.00
Vzpomínkové shromáždění na protifašistický odboj a popravu národního hrdiny J. Fučíka na ústředním hřbitově 09. 09. 2014  od 16.00
Vzpomínkové shromáždění k 319. výročí mučednické smrti Jana Sladkého Koziny  23. 11.  2014  od 10.30
Okresní rada Klubu českého pohraničí, o. s., Tachov    
Promítání filmu režizéra Václava Dvořáka Ukradené Kosovo, sál MKS v Plané u M. L. - Následuje beseda s p. Dvořákem 19.02. 2014  od 19.00
Okresní sněm KČP  březen 2014
Pietní akt u Památníku v Pístově termín bude upřesněn 
Úpravy pomníků voj. Kukly v Zadním Chodově duben 2014
Účast na pietních aktech v Tachově na Mohyle a Urnovém háji duben – květen 2014 
Účast na setkáních - Aš, Poběžovice, Blovice, Sušice, Volary květen – srpen 2014 
Odhalení studánky Emila Hrušky – Mohelno 05. 07. 2014
Setkání pohraničníků a jejich přátel v Chodové Plané, Kulturní dům  30. 08. 2014  od 11.00
Prohlídka objektu Klubu vojenské historie Brigáda Pohraniční stráže Hraničář v Rozvadově září – říjen 2014
Pietní akt k 76. výročí vraždy vojína Havelky, Planá u M. L., Zámecká ulice proti dílnám PČR 20. 09. 2014  od 10.00
Pietní akt k 76. výročí vraždy respicienta FS u bývalé celnice v Broumově 20. 09. 2014  od 11.00
Vzpomínkový akt u pomníku voj. Miloše Kukly v Zadním Chodově (35. výročí), po skončení posezení restauraci Mezamis v Plané u M. L. 29. 11. 2014  od 10.00
Beseda k závěrům IX. Národního sněmu KČP listopad – prosinec 2014