Vítejte v Domažlicích...

OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ PRÁCE A ČINNOSTI KLUBŮ ČESKÉHO POHRANIČÍ NA DOMAŽLICKU V ROCE 2016.

 

      Základem činnosti Klubu českého pohraničí (dále jen KČP) je rozvíjet svými organizačními články vzdělávací, osvětovou, výchovnou, organizátorskou, vlasteneckou a kulturní činnost.

V praktické realizaci vycházíme ze Stanov KČP a dalších závazných dokumentů, jako např. z usnesení IX. Národního sněmu KČP v Olomouci konaném ve dnech 16. a 17.srpna 2014 a závěrů VI. celostátního setkání ochránců státních hranic v Nymburce konaném dne 20.7. 2013.

 

Ve vnitropolitické oblasti vyjadřujeme veřejný protest proti:

 • uskutečňované revizi historické pravdy o příčinách a následcích 2. světové války
 • vedeným útokům proti postupimským dohodám a prezidentským dekretům z roku 1945
 • revanšistické činnosti Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Praze a podobného hnutí v ČR.

Dále ve vnitropolitické oblasti nesouhlasíme s dosavadní vládní koalicí, která ve formě dalšího oklešťování  zbytku sociálních jistot přenáší je přenáší na bedra obyčejných lidí.

V mezinárodním měřítku to je expanzivní politika USA a NATO, kdy násilnými prostředky a válkami usilují o ovládnutí světa.

 

Okresní rada KČP v Domažlicích organizuje nebo se bezprostředně podílí na tradičních akcích:

 • Pietní akce a shromáždění u hrobů a památníků obětí německé okupace v Holýšově, Otově,Klenčí pod Čerchovem, Bělé nad Radbuzou, Výhledech a Domažlicích
 • udržování a pokládání květin u pomníků padlým ochráncům hranic
 • účast k uctění památky Jana Sladkého Koziny při výročí jeho popravy v Plzni
 • zájezdy na významná místa mající vztah k OSH – muzeum PS v Rozvadově, pomník padlým ochráncům hranic na Cínovci, Krásná u Aše apod.
 • organizace tradičního setkání v Poběžovicích u příležitosti dne PS

 

V dalších aktivitách KČP na Domažlicku se zaměříme zejména na:

 • rozšíření spolupráce se starosty měst a obcí, ředitelů a učitelů škol a levicově orientovaných organizací
 • zachování, popř. rozšiřování stavu v odběru časopisu Hraničář
 • dopisovatelskou činnost do místních zpravodajů vydávaných městy a obcemi

 

 

KONKRÉTNÍ AKCE JEDNOTLIVÝCH SEKCÍ V KOORDINACI  S OR KČP DOMAŽLICE V ROCE  2016

 

Březen          Oslavy MDŽ                         KČP, LKŽ                                     H.Týn, Holešov

                     24.3. zasedání OR                 předseda                                        zased. OV KSČM

 

Duben          organ.zaj. Dne PS                   OR KČP                                       příprava

 

Květen          osvobození Holýšova             sekce Holešov

                    pietní akt Kroky k Otovu        sekce Klenčí/Č

                                                                          Postřekov

                    pietní akt v H.Týně                 sekce H.Týn

                    pietní akt u hrobu váleč.          sekce Klenčí/Č

                    zajatců                                             Postřekov                             hřbitov v Klenčí/Č

                    pietní shromáždění                 KČP, KSČM                                  hřbitov Domažlice

                    u hrobu obětí něm.okupace

 

Červen         24.6. zasedání OR                  předseda                                         zased. OV KSČM

 

Červenec      65.výročí přijetí zákona           sekce Veteráni OSH

                    na ochranu státních hranic      

                    Den PS                                                                                        Poběžovice, hotel

                                                                                                                        Hubertus

 

Srpen           beseda o ochraně hranic         sekce Veteráni OSH

                    pro mládež                                                                                    rekreační zařízení

                                                                                                                         Pivoň

 

Září             střelecká soutěž O pohár          sekce Postřekov

                   gen. Buršíka                            obec Bráčníků                                 střelnice Postřekov

                   pokládání kytic u pomníků

                   padlím ochráncům hranic

                   Nová Ves, Brůdek                    OR KČP

                   Železná                                    Bělá nad R.

                   Švarcova                                  Poběžovice

                   Lísková, Čerchov                      Klenčí/Č

                   Babylon                                   Postřekov

                   23.9. zasedání OR                    předseda                                        zasedačka OV KSČM

 

Listopad      uctění památka J.S.Koziny                                                             Plzeň

                   25.11. zasedání OR

 

 

Plán činnosti byl projednán a schválen na zasedání OR KČP dne 27.11.2015.

 

 

 

                                                                                                     Předseda OR KČP Domažlice
Václav Jílek  v.r.