Liberecký kraj - Krajská rada KČP

Liberecký kraj je jedním z nejsevernějších krajů naší vlasti. Na severu je ohraničen Státní hranicí s Německem a Polskem, která probíhá vrcholy nebo severními úbočími Lužických hor, Frýdlantské pahorkatiny, Jizerských hor a západní částí Krkonoš. V místech kde řeka Nisa opouští území naší republiky se nachází Trojmezí států. Kraj tvoří území čtyř okresů. Seřadíme-li je za sebou dle velikosti rozlohy bude na prvním místě největší okres Česká Lípa. Následuje okres Liberec, Semily a Jablonec nad Nisou. Pořadí těchto okresů co do lidnatosti je opačné. Nejmenší okres libereckého kraje Jablonec nad Nisou má hustotu zalidněnosti 219 obyvatel na čtverečný kilometr. Okres Liberec má 172, Semily 107 a Česká Lípa jen 94 obyvatel na čtverečný kilometr.

Území v dávné minulosti spoře obývané, zřejmě Kelty po nichž zde zůstala řada názvů řek (Jizera, Nisa) bylo osidlováno Slovanskými kmeny. Zde to byl zřejmě kmen Charvátů a dále na sever do Lužice kmen Srbů. Po nich zde dodnes stojí řada míst a měst. Ve 13. století dochází díky stykům krále Přemysla Otakara II. s míšeňským Rudolfem z Bibrštejna ke kolonizaci našeho kraje německým obyvatelstvem. Právě Bibrštejnové, kteří měli různými způsoby získaná panství v Lužici i v Čechách se vyznačovali tvrdou, důslednou a bezohlednou germanisací slovanského obyvatelstva. Poněmčování poddaných, názvů osad, vsí a měst prováděli s udivující důsledností a mezi českou šlechtou měli řadu patolízalských pomocníků, kteří rádi ohnuli hřbet. Právě Jaroslav ze Štemberka vedl do nitra Čech v r. 1469 ze Žitavy žoldácké vojsko Bibrštějnů které cestou k hradu Návarov vypalovalo a drancovalo osady a vesnice včetně měst. Slovanské obyvatelstvo bylo pobito a nebo v nadcházející zimě na útěku pomřelo.

Dějinný vývoj kraje dostal do vínku osud soužití několika národů z nichž nejpočetněji zastoupené byli Češi a Němci. V dobách kdy mocní nezneužívali národnostní otázky, úroveň kulturní a hmotná, obyvatelstva tohoto kraje vzrůstala ku prospěchu všeho obyvatelstva zemí Koruny české jejíž nezpochybnitelnou součástí zdejší kraj byl.

Tragickou epochou dějin pro obyvatele našeho kraje zůstává období kdy drtivá většina německého obyvatelstva se postavila na stranu myšlenek nepřijatelnosti soužití Němců s ostatními národy v jednom státě, přijala a podporovala nacistické rasové zákony. Liberecko se stalo tak jedním z center sil podporujících nástup nacismu a rozbití jednoho z nejdemokratičtějších států Evropy, Československé republiky.

Nebyli všichni Němci oporami hnědého moru. Byla řada těch kteří nesouhlasili s nacistickými myšlenkami a o to statečnější byly jejich postoje, neboť nacisté je označovali za zrádce národa německého. Žilo zde mnoho rodin českoněmeckých i německo-židovských tak jak to nesl vývoj společného žití těchto národů.

Tolik jen velmi zkráceně k samotnému území kraje a jeho prvotnímu osidlování až po první kroky v novodobých dějinách z nichž některé jsou podstatou základních myšlenek Klubu českého pohraničí.

Dne 15. Února

opustil naše řady, po dlouhé těžké nemoci,

náš

přítel, kamarád, spolubojovník a soudruh

Josef VRÁNEK.

Zakládající člen Klubu českého pohraničí v České Lípě. Celý svůj život

zasvětil práci pro vybudování sociálně spravedlivé společnosti v naší zemi

a obraně národních zájmů národů Československa.

ČEST JEHO PAMÁTCE.

S úctou k pozůstalým je Okresní rada Klubu českého pohraničí V České Lípě

 

Kalendář akcí KČP, z.s.

Návod jak pracovat s kalendářem ke stažení ZDE.

 

Liberecký kraj - aktuality

Liberec - instalaci pamětní desky

20.11.2017 08:30
Po dlouhých tahanicích s mnoha úřady jsme mohli dokončit náš projekt - Instalaci pamětní desky, která připomíná nucený útěk českých vlastenců, zejména komunistů, ale i německých antifašistů a židů z pohraničí v roce 1938.Původně jsme měli v úmyslu vybudovat daleko větší monument - menší kamenný...

Uctění památky československých pohraničníků na Frýdlantsku

09.10.2017 22:11
V pátek 22.9.2017 se uskutečnila tradiční akce na uctění památky československých pohraničníků,obětí fanatických Němců na Frýdlantsku v roce 1938. Akci nazýváme zkráceně HaSrHe podle počátečních písmen obcí,kde se tragické události staly = Habartice,Srbská a Heřmanice. Pravidelně na konci září...

SETKÁNÍ ANTIFAŠISTŮ

15.06.2017 06:55
Už tradiční setkání antifašistů bylo zorganizováno OV KSČM a KČP v Semilech. Pro někoho může být zvláštní, že v tomto okrese - v Libereckém kraji, kde krajské vedení KSČM dští na KČP oheň a síru a pomlouvá ho, kde se dá, došlo k takové spolupráci. Inu podařilo se vyměnit vedoucí...
1 | 2 | 3 | 4 >>