WEB master KČP

WEB master KČP

 

WEB Master:                  Ing. Milan ŠŤOVÍČEK - OK2STM
Email:

aktuality@klub-pohranici.cz (pro KČP primární)

milan.stovicek@email.cz

Mobil: 773 663 150