Vzpomínka na události před 75 lety

17.03.2014 13:53

Dnes 14. 3. 2014 v 18 hodin se konala v prostoru Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje na ulici Českobratrské vzpomínka na události před 75 lety, kdy byla tato budova a celá Ostrava obsazena německými jednotkami dne 14. 3. 1939. Tuto akci uspořádal MěV ČSBS Ostrava, Jednota ČsoL MS kraj, Policie. Všechny přítomné přivítal místopředseda MěV ČSBS Ostrava přítel Jiří Francírek a policejní plukovník Radim Daněk.

V hlavním vystoupení byla připomenuta tato událost -  … dne 14. 3. 1939 po 17 hodině vyrazily k Moravské Ostravě ze čtyř směrů německé ozbrojené síly. Motorizované i pěší vojsko překročilo hranice u Koblova a přes Slezskou Ostravu rychle postupovalo ke kasárnám na Hranečníku, kde odzbrojilo dezorientovanou čs. posádku. Druhý proud směřoval od Petřkovic do Přívozu, třetí pak ze Svinova do Mariánských Hor a Vítkovic. Čtvrtý směr postupu vedl od Polanky do Zábřehu a Vítkovic. Přední formaci okupační armády tvořila elitní jednotka Leibstandarte SS Adolfa Hitlera. V té době byl neinformovaný prezident Emil Hácha na cestě do Berlína, kde jej teprve časně ráno následujícího dne za užití psychického násilí donutili schválit vojenskou okupaci a zřízení Protektorátu Čechy a Morava …

Mezi přítomnými byla i vdova po zavražděném četníkovi Františku Petroncovi paní Božena Paidarová, která se letos dožívá krásného věku 95 let. Této akce se zúčastnili i členové Klubu českého pohraničí Ostrava.

Jan Gara předseda MěR KČP OSTRAVA

Fotogalerie: Vzpomínka na události před 75 lety

1 | 2 | 3 >>