Velká Polom 2014

23.04.2014 10:54

Pietní akt u pomníku dvou sovětských letců ve Velké Polomi je jako už každoročně prvním ze série pietních aktů k osvobození Ostravy a také někdejšího Československa. Tentokrát se uskutečni v neděli 20. dubna.

I ten letošní se odehrál za vysoké účasti místních občanů a také významných hostů. Mezi nimi byli: 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje JUDr. Josef Babka (KSČM), poslanec Evropského parlamentu RSDr. Vojtěch Mynář (ČSSD) a jako již tradičně zástupce Generálního konzulátu Ruské federace se sídlem v Brně – tentokráte v osobě atašé konzulátu pana Antona Petrakova.
Program pietního aktu, kterým provázel předseda MěV KSČM Ostrava RSDr. Oldřich Jakubek, zahájil hlavním projevem náměstek hejtmana JUDr. Babka, jenž ve svém vystoupení připomněl historii onoho osudné letu sovětského bitevníku. Následně vystoupil zástupce Generálního konzulátu pan Anton Petrakov, který ve svém vystoupení ocenil přístup obyvatel k památce osvoboditelů z řad Rudé armády.

V kulturním programu se představil Martin Foral s houslovou skladbou a místní oddíl „Stezka“ s krátkým pásmem k osvobození naší vlasti.

U příležitosti tohoto pietního aktu byla předána i dvě čestná uznání MěR KČP Ostrava předsedou Janem Garou, a to náměstku hejtmana Moravskoslezského kraje JUDr. Josefu Babkovi a vedoucí oddílu „Stezka“ paní Slámové. Následovalo položení květin k pomníčku.

I letošní setkání v lese u Velké Polomi prokázalo, že si naši obyvatelé váží památky svých osvoboditelům, na čemž nic nemění ani nynější štvavá kampaň proti Ruské federaci a jejím představitelům.

Fotogalerie: Velká Polom 2014

1 | 2 | 3 | 4 >>