Otevřený dopis primátorovi města Brna

11.06.2015 10:01

Jihomoravská krajská rada Klubu českého pohraničí, zapsaný spolek.

 

Primátor města Brna

Pan Ing. Petr Vokřál

Magistrát města Brna                                                                                Znojmo dne 5. 6. 2015

Dominikánské nám. č. 1

601 67      B r n o

 

Vážený pane primátore.

 

V posledních dnech  s velkým znepokojením  sleduje  Krajská rada Klubu českého pohraničí a její členové společně s dalšími vlasteneckými sdruženími  České republiky   vývoj kolem vzájemného sbližování a omlouvání, zejména některými zastupiteli a představiteli města  Brna, ohledně  poválečných odsunů Němců z Brna, ale i dalších míst z osvobozeného Československa. 

 

Vlastenecká sdružení včetně KČP se oprávněně domnívají, že Vaše vyjádření, přijatá v usnesení zastupitelů města Brna jsou v příkrém rozporu s historickou pravdou, zejména o inkriminované události pochodu z Brna do Pohořelic.

 

Vyjádření  představitelů města a samotný pochod  za účasti čelních představitelů Sudetoněmeckého krajanského sdružení  je plivnutím a pošlapáním tisícovek obětí válečných poprav a utrpení našich občanů v Brně a okolí.Z historických dokumentů víme, že brněnští němci se účastnili jako diváci poprav v Kounicových a Sušilových kolejích, udávali a posílali na smrt naše občany – odbojáře a aktivně s hrdostí se hlásili k Hitlerovkému fašismu a nacismu. Jako kolaboranti - pátá kolona  v ČR se domáhali  v kritických letech 1938-39   přičlenění do Říše. Tisíce jich bojovalo v řadách werhmachtu a zbraní SS.

 

V posledních dnech války proto museli počítat s určitou odplatou za zrůdnosti, které napáchali. Samotný odsun byl rozhodnut a schválen jako dokument  na Postupimské konferenci 1945 všemi zástupci protihitlerovské koalice.   Následné  dekrety prezidenta republiky stanovily právní  předpisy a úkony v propadení majetku kolaborantů a samotném odsunu osob německé národnosti.

Z dokumentů vyplývá, že pochodu dne 30. 5. 1945 se zúčastnilo celkem kolem 20 tisíc brněnských němců, kteří se dostavili na seřadiště. V důsledku útrap války, špatném zdravotním stavu, přestárlostí jich při pochodu  do Pohořelic zemřelo kolem 1691. K zavraždění zastřelením nebo ubitím pochodujících  během pochodu  nedošlo. Z lékařských vyjádření vyplývá, že většina z nich zemřela na vyčerpání, úplavici a tyfus, který v uvedenou dobu zde řádil.   

 

Pokud je z novodobé historie známo, tak ke smířlivým  omluvám došlo ze strany prezidenta V. Havla a  na několika dalších mezistátních jednáních. Ve dnech oslav 70. výročí osvobození Československa a porážky fašismu je tento  další smířlivý akt  radnice vnímán občany – vlastenci jako provokace. KČP odsuzuje hanebné jednání těch,  kteří se aktivně na všech akcích k tzv. Roku usmíření podíleli. My, na rozdíl od některých nezapomínáme na osud,  který nám připravovali nacisté v ozbrojených složkách  gestapa, SS  a  celé vládní  Německé  hitlerovské  mašinérii v likvidaci českého národa. Nedovolíme, aby na našem území opět  veřejně  působili pohrobci Sudetských němců, zněly požadavky na zrušení dekretů prezidenta republiky E. Beneše a docházelo k závažnému zkreslování historické pravdy. KČP má ve svém hesle stále živou myšlenku: Zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou celá naše vlast.

 

Závěrem našeho otevřeného protestního dopisu vyjadřujeme Vašemu  konání, ale zejména neuváženému kontraversnímu návrhu zastupitele KDU-ČSL Davida Macka v pořádání dalších sudetoněmeckých setkání na území Brna rozhodné nesouhlasné odmítnutí a plně podporujeme všechny protesty ze strany vlasteneckých hnutí, či jednotlivých osobností.

 

S pozdravem   předseda Jm KR KČP Miroslav Vlašín, Mor. Krumlov, Z. Nejedlého 1205